Education Finland -koulutusviennin ohjelman jäsenyyden hakuehdot ja ohjelman palvelut

Education Finland -ohjelma on suunnattu koulutusviennin kasvuun tähtääville yrityksille, korkeakouluille, koulutuksen järjestäjille ja yhteisöille, joilla on koulutusviennin kasvutavoite.

Jäsenille suunnatut palvelut

Ohjelma tulee tarjoamaan jäsenille vientiprosessin eri vaiheisiin suunnattuja palveluja:

 • markkinaläsnäolo/näkyvyys valituilla kohdemarkkinoilla (valmisteluvaiheessa suunnitellut pääalueita ovat: Kaakkois-Aasia (Vietnam, Thaimaa, Indonesia), Kiina, Latinalainen Amerikka ja Persianlahden maat)
 • bisnesliidien matchaus ja ajantasainen markkinatieto (yhteistyö Team Finlandin kanssa)
 • ostaja-, kumppani- ja sijoittajatapaamisia kohdemarkkinoilla ja Suomessa
 • näkyvyys kasvuohjelman markkinointimateriaaleissa (kuten www-sivuilla, painetuissa esitteissä ja esityksissä) sekä yhteisissä tilaisuuksissa, messuilla, matkoilla ja vierailuilla
 • kasvuohjelman järjestämät matchmaking-tilaisuudet sekä seminaarit
 • markkinointiviestinnän tuki kasvuohjelman omissa ja Team Finland -kanavissa
 • kasvuohjelman järjestämät koulutus- ja valmennustilaisuudet mm. palvelumuotoiluun, vienti-/myyntitaitojen kehittämiseen
 • kasvurahoitustiedon kokoaminen ja rahoittajayhteydet
 • arvovaltapalvelut ja yhteyksien luominen, yhteistyö Suomessa toimivien ulkomaisten edustustojen kanssa
 • ohjelman tarjoama, vientiä tukeva Education Finland -jäsenlogon/laatuleiman käyttöoikeus

Jäsenet kutsutaan osallistumaan palveluiden kehittämiseen. Palveluiden kehitystyöhön ja toteutukseen olemme varanneet rahoitusta ostettaviin hankintoihin (julkisten hankintasäännösten mukaisesti). Toimintaperiaatteina ovat avoimuus, yhteistyö ja läpinäkyvyys.

Ohjelman toimintaan on perustettu ohjausryhmä, johon on kutsuttu jäsenten, keskeisten ministeriöiden (OKM, UM, TEM) sekä Business Finlandin edustajat. Lisäksi ohjelman toimintaa tukee harvemmin kokoontuvat ohjelman sidosryhmien edustajista koottu laajennettu ohjausryhmä.

Jäseneksi voi hakeutua koko ohjelmakauden ajan. Jäseneksi hyväksymisen valmistelee Education Finland-toimisto kuultuaan OKM, UM edustajia). Valintapäätökset vahvistaa Opetushallituksen pääjohtaja..

Hae jäseneksi – täytä hakulomake verkossa

Jäsenyyden ehdot

Ohjelmaa toteutetaan soveltaen Team Finland -valtionavustusehtojen mukaisesti (TEM/445/05.01.07/2016).

Kasvuohjelmaan osallistuminen edellyttää, että

 • yritys/organisaatio täyttää taloudelliset edellytykset jatkuvaan kannattavaan vientitoimintaan
 • yritys/organisaatio on merkitty ennakkoperintärekisteriin
 • yritys/organisaatio sitoutuu raportoimaan säännöllisesti kasvuohjelmalle koulutusviennin vaikuttavuus- ja muiden mittareiden edellyttämiä tietoja suunnittelun ja toiminnan tueksi.

Lisäksi yrityksen/organisaation tulee suorittaa jäsenmaksu.

Jäseneksi hyväksyttyjen yritysten/organisaatioiden kanssa olemme laatineet yhteiset pelisäännöt tukemaan vientitoimintaa (ns. code of conduct), joita jäseneksi hyväksyttyjen yritysten/organisaatioiden tulee noudattaa. Hakijalta pyydetään koulutusvientiin tarkoitettujen tuotteiden ja palveluiden kuvaus ja mahdolliset kotimaiset ja kansainväliset asiakasreferenssit/caset. Lisäksi yritys sitoutuu informoimaan ohjelmaa etukäteen suunnittelemistaan koulutusvientimatkoista (päällekkäisten ja toimijoiden toisistaan tietämättä olevien matkojen välttämiseksi, ja yhteismarkkinoinnin kehittämiseksi). Tieto tästä on myös jaettavissa Team Finland -verkoston jäsenille (mm. ministeriöt, lähetystöt ja muut vastaavat).

Education Finland -ohjelma on oikeutettu käyttämään osallistuvan yrityksen yhteystietoja ja logoa ohjelman toimintaan liittyvässä viestinnässä ja internetissä.

Jäsenmaksun suuruus

Yritys sitoutuu maksamaan koulutusviennin liikevaihtoon perustuvan jäsenmaksun. Maksu kattaa vuoden 2019.

Jäsenmaksun suuruus on sidottu koulutusviennin liikevaihtoon (viimeksi päättyneen tilikauden toteuman sekä vuoden toteuman keskiarvo).

Liikevaihdon määrä € (viimeksi päättyneen tilikauden koulutusviennin liikevaihdon sekä vuoden 2017 toteuman keskiarvo)

Jäsenmaksun suuruus (koko ohjelmakausi 31.12.2019 asti)
Koulutusviennin alkuvaihe, ei vielä liikevaihtoa 200 €
Kasvuun tähtäävät toimijat, lv < 500 t€ 600 €
Kiihdytysvaiheen konkarit, lv > 500 t€ 1200 €

Osallistumismaksun suorittaminen antaa yritykselle oikeuden osallistua ohjelman toimintaan edellä kuvattujen ehtojen mukaisesti. Lasku lähetetään hakemuksessa mainittuun laskutusosoitteeseen.

Jäsenyyden päättyminen

Osallistumismaksua ei palauteta, vaikka yritys päättäisi myöhemmin jättäytyä pois ohjelmasta. Osallistumismaksu, henkilöstökustannukset, matkakustannukset ja muut osallistumisesta aiheutuneet kustannukset ovat osallistujalle omakustanteisia.

Jäsenyys voidaan päättää lakkaamaan välittömästi, mikäli jäsenorganisaatio ei enää täytä jäsenyysehtoja. Päätöstä ennen kuullaan jäsenorganisaatiota sekä pyydetään ohjelman ohjausryhmän kannanotto. Päätöksen jäsenyyden lakkaamisesta tekee Opetushallituksen pääjohtaja Education Finland toimiston esityksestä.

Lisätietoja

Ohjelmajohtaja Lauri Tuomi
puh. 029 533 1667

Ohjelmakoordinaattori Ville Pennanen
puh. 029 533 1724

© Education Finland -kasvuohjelma / Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000 etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
18.12.2018