Psykososiaalinen tuki äkillisissä kriiseissä

Psykososiaalinen tuki äkillisissä kriiseissä

Huom! Oppilas- ja opiskelijahuollon osalta tekstejä tullaan päivittämään kesän kuluessa.

Psykososiaalisen tuen käynnistäminen äkillisissä kriiseissä jo tapahtuneen ensivaiheissa on tärkeää. Tarkoituksenmukainen toiminta auttaa ymmärtämään itsessä ja muissa syntyviä erilaisia reaktioita ja tukee toipumista elämässä tapahtuneiden vakavien käännekohtien jälkeen.

Tämä aineisto tukee koulun ja oppilaitoksen kriisisuunnitelmaan kuuluvan psykososiaalisen tuen järjestämistä äkillisissä kriiseissä. Aineiston tavoitteena on auttaa ymmärtämään, mitä ihmiselle äkillisissä kriisitilanteissa tapahtuu, millaista psykososiaalista tukea tarvitaan kriisien eri vaiheissa ja miten kukin voi toimia omassa tehtävässään ja yhteistyössä parhaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Sitä voidaan hyödyntää kouluissa ja oppilaitoksissa monella eri tavalla aiheeseen liittyvässä yhteisessä kouluttautumisessa tai oman oppimisympäristön kriisisuunnitelmaa laadittaessa ja päivitettäessä. Aineisto voi toimia tukena ja muistilistana koulussa tai oppilaitoksessa tapahtuneen äkillisen kriisin aikana. Aineistoa voidaan hyödyntää ikään ja kehitykseen soveltaen myös oppilaille ja opiskelijoille turvallisuuteen, kriiseihin ja psykososiaaliseen tukeen liittyvässä opetuksessa sekä kodin ja koulun kriiseihin liittyvässä yhteistyössä.

Käsikirjoitus erityistason kriisi- ja traumapsykoterapeutti, psykologian tohtori Eija Palosaari. Toimitustyö ja opetussuunnitelman perusteisiin yhteen sovittaminen opetusneuvos Heidi Peltonen, Opetushallitus.

© Opetushallitus | etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
15.07.2016