Lagar och anvisningar

Denna del innehåller

  • lagar och förordningar som gäller utbildning
  • läroplansgrunder och examensgrunder
  • allmänna anvisningar och rekommendationer
  • anvisningar för internationalisering av skolan
  • anvisningar för kvalitetsutveckling
  • anvisningar kring trygghet och elevvård
  • anvisningar som rör samarbete mellan utbildningsanordnare