Anordnande av förskoleundervisning

Blanketter för stöd för växande och lärande (Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2014)

Modellblanketter för pedagogisk bedömning och pedagogisk utredning inom förskoleundervisningen

Utbildningsstyrelsen har utarbetat modellblanketter för pedagogisk bedömning och pedagogisk utredning inom förskoleundervisningen utgående från grunderna för förskoleundervisningens läroplanen (2014). Blanketterna innehåller alla de uppgifter som grunderna för läroplanen som norm förutsätter. Utöver de punkter som normerna förutsätter innehåller blanketterna några punkter med tilläggsuppgifter. Modellblanketterna har planerats så att de olika fälten förstoras när man skriver i dem.

Anordnarna av förskoleundervisning kan också använda blanketter som de själva utarbetat. Blanketterna ska innehålla alla de uppgifter som förutsätts i grunderna för förskoleundervisningens läroplan. Utbildningsstyrelsens modellblanketter kan användas som underlag för de egna blanketterna.

Modellblanketter

Enligt lagen om grundläggande utbildning ska utbildningsanordnaren innan beslut om särskilt stöd fattas ta fram en skriftlig utredning om elevens framsteg i lärandet av de lärare som ansvarar för elevens undervisning och en skriftlig utredning om det intensifierade stöd som eleven fått och om elevens helhetssituation som sammanställts genom yrkesövergripande samarbete med yrkesutbildade personer inom elevvården. Till punkt 4. UTBILDNINSANORDNARENS BEDÖMNING AV BEHOVET AV SÄRSKILT STÖD i den pedagogiska utredningen kan fogas ett förslag om innehållet i beslutet om särskilt stöd. För detta ändamål har Utbildningsstyrelsen utarbetat en modell.

Modellblanketter för plan för lärande och individuell plan (IP) inom förskoleundervisningen (Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2014)

Utbildningsstyrelsen har utarbetat modellblanketter för plan för lärande och individuell plan (IP) inom förskoleundervisningen utgående från grunderna för förskoleundervisningens läroplanen (2014).
Blanketterna innehåller alla de uppgifter som grunderna för läroplanen som norm förutsätter. Utöver de punkter som normerna förutsätter innehåller blanketterna några punkter med tilläggsuppgifter. Modellblanketterna har planerats så att de olika fälten förstoras när man skriver i dem.

Anordnarna av förskoleundervisning kan också använda blanketter som de själva utarbetat. Blanketterna ska innehålla alla de uppgifter som förutsätts i grunderna för förskoleundervisningens läroplan. Utbildningsstyrelsens modellblanketter kan användas som underlag för de egna blanketterna.

Modellblanketter