Ansökningblanketter

Riksomfattande ansökningsblanketter har utformats för kommuner och serviceproducenter. Utbildningsstyrelsen har utformat blanketter för att förenhetliga morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever enligt lagen om grundläggande utbildning . Blanketterna ger kommunerna och serviceproducenterna gemensamma redskap och förenhetligar den riksomfattande verksamheten.

Innan ni fyller i blanketterna skall ni omsorgsfullt bekanta er med anvisningarna (pdf).

Ansökan om deltagande (pdf) i morgon- och eftermiddagsverksamhet.
Förhandsinformation (pdf) för anordnarna av morgon- och eftermiddagsverksamhet.
Bekräftelse på deltagande (pdf) i morgon- och eftermiddagsverksamhet.
Beslut om plats (pdf)  i morgon- och eftermiddagsverksamhet (enskilt beslut).
Beslut om platser (pdf) i morgon- och eftermiddagsverksamhet (gemensamt beslut).
Anvisningar om rättelseyrkande av beslut (pdf).

Kommuner och serviceproducenter skall på förhand fylla i bl.a. plats för verksamheten, verksamhetsform, år, datum, tid och betalning. De förhandsifyllda blanketterna skrivs ut och kopieras.