Elevvård och trestegsstöd

Den nya lagstiftningen om elevvård som trädde i kraft den 1 augusti 2014 innebar också en ändring av bestämmelserna om stöd för lärande och skolgång (Lag om grundläggande utbildning 16 a § och 17 §, 30.12.2013/1288). Den nya lagstiftningen skiljer på individuell elevvård som regleras i lagen om elev- och studerandevård och stöd för lärande och skolgång som regleras i lagen om grundläggande utbildning.

Individuell elevvård enligt lagen om elev- och studerandevård skiljer sig juridiskt från stöd för lärande och skolgång enligt lagen om grundläggande utbildning. Utgångspunkten för bägge är samarbete och kommunikation med eleven och vårdnadshavaren. Individuell elevvård grundar sig dock alltid på frivillighet, medan stöd för lärande och skolgång inte förutsätter elevens eller vårdnadshavarens samtycke.