Rådgivningstjänster om stöd för lärande – stöd för yrkespersoner och vårdnadshavare

  • Undrar du om tillräckligt stöd ordnas för eleven?
  • Vad kan man göra för att säkerställa bedömningen av eleven?
  • Hur kan den förlängda läroplikten genomföras i praktiken?

Rådgivningstjänster om stöd för lärande erbjuder handledning i frågor som gäller stöd för lärande. Tjänsten erbjuder information till exempel för att tolka och tillämpa lagen om grundläggande utbildning och normer. Tjänsten är en stödform med låg tröskel för yrkespersoner inom småbarnspedagogik och grundläggande utbildning samt för vårdnadshavare.

De sakkunniga vid den svenskspråkiga enheten vid Valteri center för lärande och kompetens svarar för rådgivningstjänsten om stöd för lärande. De hjälper dig hitta lösningar på frågor som du undrar över. De sakkunniga på Valteri kan utnyttja den yrkesövergripande kompetensen på Valteris verksamhetsställen samt yrkeskunskapen hos specialsakkunniga på Utbildningsstyrelsen.

Rådgivningstjänsten om stöd för lärande kontaktas genom att ringa sekreteraren för Rådgivningstjänster om stöd för lärande. Telefontjänsten är öppen alla vardagar kl. 9.00–15.00 på tfn 0295 332 900. Din fråga tas emot på finska. Sakkunniga på Valteris svenskspråkiga enhet Skilla kontaktar dig så snart som möjligt efter att de fått kontaktförfrågan

Valteri center för lärande och kompetens