Planering och dimensionering

Utbildningsstyrelsen har publicerat handböcker som stöd för byggandet och planerandet av läroanstalter

Följande avgiftsbelagda handböcker kan beställas elektroniskt i vår internetbokhandel. Publikationen En sund och trygg skolbyggnad finns på svenska.

  • En sund och trygg skolbyggnad, 2005
  • Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen, osat 1 ja 2, 2011

Utbildningsstyrelsens internetbokhandel

Följande handböcker kan avgiftsfritt laddas ner på vår webbplats

Den andra delen av handboken innehåller råd till den som planerar saneringen. Den är på grund av sina illustrativa bilder alltför omfattande att publicera elektroniskt. Den tryckta handboken innehåller både del 1 och 2 (finska).

Guider om statsfinansieringfinns i elektronisk form på vår webbplats

 

Parametrar för dimensioneringen

Bastexten är på finska