Kvalitetsutveckling

Utbildningsstyrelsen främjar kvalitetsledningen inom den allmänbildande utbildningen och yrkesutbildningen genom att producera information som stöd för kvalitetsledningen samt utveckla metoder och verktyg för utbildningsanordnarna och skolorna/läroanstalterna.