Lagar och förordningar som gäller utbildning

Alla författningar som berör utbildning finns på svenska och finska på statens författningsdata Finlex.

Databasen innehåller uppdaterade författningstexter, där ändringar som gjorts i en lag eller förordning har skrivits in i författningstexten. Databasen innehåller också författningsöversättningar samt undervisningsministeriets föreskrifter och anvisningar. 

I menyn till vänster hittar du lagstiftning som berör ordnande av utbildning och undervisning enligt skolstadium.