Lagar och förordningar om förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

Länkarna leder till Finlex

Lag om grundläggande utbildning (628/1998)
I lagen föreskrivs om den grundläggande utbildningen och läroplikten, om förskoleundervisning, påbyggnadsundervisning, undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen samt morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Förordning om grundläggande utbildning (852/1998)
I förordningen som preciserar lagen bestäms bl.a. om undervisning och arbetstid, bedömning, rättsskydd samt tillstånd att ordna utbildning.

Statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen (422/2012)
I förordningen bestäms om utbildningens allmänna riksomfattande mål och om timfördelningen.

Statsrådets förordning om ändring av 13 § i statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen (378/2014)
ändring i 13 §.

Statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen (1435/2001)
I förordningen bestäms om utbildningens allmänna riksomfattande mål och om timfördelningen. (För elever som inlett sina studier före 1.8.2016)

Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998)
I förordningen bestäms bl.a. om utbildning, studier och språkkunskaper som krävs av rektorer och lärare samt ledare för morgon- och eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen.

Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)
Förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009)
I lagen och förordningen bestäms bl.a. om statsandelar och statsunderstöd som beviljas för verksamhet som avses i lagen om grundläggande utbildning.