Läroplans- och examensgrunder

Här kan du bekanta dig med gällande grunder och med beredningen av nya grunder. Indelningen följer skolstadierna.

Utbildningsstyrelsen ger grunder för olika utbildningsformer och -områden samt för examina. Grunderna för läroplanen är en föreskrift, som förpliktar utbildningsanordnaren att innefatta undervisningens mål och centrala innehåll i den läroplan som uppgörs enligt skola eller utbildningsanordnare.

Med föreskriften garanteras de grundläggande rättigheterna i utbildningen, jämlikheten, enhetligheten i undervisningen, kvaliteten och rättsskyddet. Utbildningsstyrelsen följer upp de funktionella effekterna av läroplans- och examensgrunderna främst i samband med utvärderingen av utbildningen.

Alla grunder har skickats till vederbörande intressentgrupper, och flera exemplar kan beställas via Utbildningsstyrelsens försäljning eller via Utbildningstyrelsens internetbokhandel.  Dessutom kan de skrivas ut på dessa sidor.