Grunderna för förskoleundervisningens läroplan

Utbildningsstyrelsen har fastställt grunder för förskoleundervisningens läroplan den 22 december 2014. Föreskriften förutsätter att anordnarna av förskoleundervisning ändrar sin läroplan. Anordnarna av förskoleundervisning ska ta i bruk lokala läroplaner som baserar sig på grunderna senast den 1 augusti 2016. Den lokala läroplanen kan tas i bruk redan den 1 augusti 2015.

Föreskriften gäller fr.o.m. 1.1.2015 tillsvidare. Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2014 kan köpas i tryckt version i Utbildningsstyrelsens nätbokhandel.

Ändringar och kompletteringar för förskoleundervisningens läroplan 2014

De tidigare grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2010

Ändringar av tidigare grunder för förskoleundervisningens läroplan