Grundläggande konstundervisning

Grunderna för läroplanen för grundläggande konstundervisning 2017

Utbildningsstyrelsen har 20.9.2017 fastställt grunderna för läroplanen för den fördjupade och allmänna lärokursen i grundläggande konstundervisning inom följande konstarter: arkitektur, bildkonst, slöjd, mediekonst, musik, dans, ordkonst, cirkuskonst och teaterkonst. De elever som har inlett sina studier efter 31.7.2018 studerar enligt en läroplan som har gjorts upp i enlighet med dessa grunder för läroplanen. De elever som har inlett sina studier före 1.8.2018 kan avlägga dem enligt en läroplan som har gjorts upp i enlighet med de tidigare grunderna för läroplanen högst fram till 31.7.2021.

Grunderna för läroplanen för grundläggande konstundervisning 2002 och 2005

Utbildningsstyrelsen har 30.3.2005 fastställt den allmänna lärokursen för följande konstområden i grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen: musik, ordkonst, dans, framställande konst (cirkuskonst
och teaterkonst) och visuell framställning (arkitektur, audiovisuell konst, bildkonst och slöjd).

Den 6.8.2002 fastställde Utbildningsstyrelsen den fördjupade lärokursen för läroplansgrunderna för den grundläggande konstundervisningen; musik, dans, teater och visuell framställning (arkitektur, bildkonst och slöjd). Dessutom fastställde Utbildningsstyrelsen 30.3.2005 läroplangrunderna för den fördjupade lärokursen i cirkuskonst.

Grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen, allmän lärokurs 2005 (pdf)

Fördjupad lärokurs i cirkuskonst 2005 (pdf)
Fördjupad lärokurs i musik 2002 (pdf)
Fördjupad lärokurs i dans 2002 (pdf)
Fördjupad lärokurs i teater 2002 (pdf)
Fördjupad lärokurs i visuell framställning 2002 (pdf)

Läroplansgrunderna fungerar som grund för utbildningsanordnarens lokala läroplan.