Nya grunder för läroplanen för grundläggande konstundervisning

Utbildningsstyrelsen har påbörjat arbetet med att förnya grunderna för läroplanen för grundläggande konstundervisning. Målet är att Utbildningsstyrelsen fastslår grunderna år 2017 och att läroplanerna som utarbetas utgående från dem tas i bruk år 2018.

Aktuellt

Beredningen av grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen in i ny fas

Målet är att Utbildningsstyrelsen fastställer grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen 2017

Meddelande: Revideringen av grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen

Utbildningsstyrelsen informerar om läroplansarbetet inom grundläggande konstundervisning på adressen oph.fi/GRK2018

Riktlinjer för revideringen av grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen

Målet för revideringen är att förtydliga grunderna och på det sättet förstärka det lokala läroplansarbetet inom den grundläggande konstundervisningen och ordnandet av undervisningen

Styrgruppen för revideringen av grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen

Utbildningsstyrelsen har tillsatt en styrgrupp med uppdrag att styra beredningen av grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen

 

GRK2018