Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Utbildningsstyrelsen har fastställt grunder för läroplanen för den grundläggande utbildningen den 22 december 2014. Den lokala läroplanen som görs upp utgående från dessa grunder ska tas i bruk i årskurs 1–6 från och med den 1 augusti 2016. Under läsåret som börjar den 1 augusti 2016 undervisas dock i årskurs sex biologi och geografi samt fysik och kemi istället för omgivningslära i enlighet med statsrådets förordning 2001 och den läroplan som grundar sig på den. I årskurserna 7–9 tas den nya läroplanen i bruk etappvis under åren 2017, 2018 och 2019. Ibruktagandet fastställs i föreskriften till grunderna.

Ändringar och kompletteringar till grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004

Utbildningsstyrelsen fastställde de tidigare grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen den 16 januari 2004 och läroplanerna som baserar sig på dem har varit i bruk på alla årskursnivåer sedan den 1 augusti 2006. Grunderna för läroplanen 2004 ska följas ända tills läroplanen enligt grunderna för läroplanen 2014 tas i bruk.

Ändringar i grunderna för läroplanen 2004

Utbildningsstyrelsen har ändrat och kompletterat grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004 under åren 2006–2014. Se ändringarna och föreskrifterna om dem nedan.