Grunderna för gymnasiets läroplan 2015

Utbildningsstyrelsen fastställde den 27 oktober 2015 grunderna för gymnasiets läroplan för gymnasieutbildning för ungdomar. En läroplan enligt grunderna för gymnasiets läroplan 2015 ska tas i bruk för de studerande som inleder studierna i gymnasiet 1.8.2016, varefter ibruktagandet framskrider årskursvis.

Grunderna för gymnasiets läroplan 2003

Lokala läroplaner enligt grunderna för gymnasiets läroplan 2003 togs i bruk senast för de studerande som inledde studierna 1.8.2005. Grunderna för gymnasiets läroplan 2003 ska iakttas i gymnasieutbildningen för unga ända tills en läroplan enligt grunderna för läroplanen 2015 tas i bruk.

Ändringar och tillägg

Utbildningsstyrelsen har 3.3.2014 ändrat grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för unga. Ändringen gäller kapitel 4.3 Elevvård i grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning. Föreskriften förutsätter att anordnarna av gymnasieutbildning ändrar sin läroplan. Anordnarna av gymnasieutbildning ska ta ibruk den ändrade läroplanen från och med 1.8.2014.