Uppdatering av grunderna för gymnasiets läroplan

Utbildningsstyrelsen inledde uppdateringen av grunderna för läroplanen för gymnasieutbildningen för unga och för vuxna efter att statsrådet 13.11.2014 fattat beslut om de allmänna riksomfattande målen för och timfördelningen i den utbildning som avses i gymnasielagen. Utbildningsstyrelsen har berett grunderna så att läroplaner i enlighet med de nya grunderna tas i bruk
senast 1.8.2016.

 

Material från fortbildningstillfällen

Vad förändras och var ligger betoningarna i de nya läroplansgrunderna?
Undervisningsråd Gun Oker-Blom och specialsakkunnig Sonja Hyvönen, Ubs

Matematik och naturvetenskap
Undervisningsråd Kristian Smedlund, Ubs

Exempel på ett lokalt läroplansarbete
Vi 7, Ulla Granfors rektor i Vasa övningsskola och Margareta Bast-Gullberg rektor för Gymnasiet i Petalax

Exempel på ett lokalt läroplansarbete
Grankulla stad, Andreas Bäckman Bitr. rektor i gymnasiet Grankulla samskola: https://prezi.com/bglvtppys13z/vart-laroplansarbete/

GLP 2016