GLP 2021 – Revideringen av grunderna för gymnasiets läroplan

Till följd av reformen av gymnasielagen har Utbildningsstyrelsen i augusti 2018 påbörjat arbetet med grunderna för gymnasiets läroplan. Grunderna för gymnasiets läroplan utarbetas genom omfattande och involverande samarbete med olika intressegrupper. För gymnasieutbildningen för unga och för vuxna utarbetas skilda grunder. Grunderna för gymnasiets läroplan publiceras i november 2019 och undervisningen i enlighet med de nya grunderna inleds i augusti 2021.

I fortsättningen informerar vi om arbetet med de nya grunderna på vår nya webbplats.

Utkastet till grunderna för läroplanen kan kommenteras på vår webbplats 15.3-11.4.2019. Kommentera utkastet på vår webbplats från och med 15.3.