Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten

Morgon- och eftermiddagsverksamheten är avsedd för eleverna i första och andra årskursen i den grundläggande utbildningen samt för eleverna i specialundervisning i alla årskurser.

Utbildningsstyrelsen har beslutat om nya grunder för morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen 19.1.2011. Från och med 1.8.2011 ska verksamheten anordnas i enlighet med de nya grunderna.

Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen 2011 (pdf)

Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen 2011 (rtf) 


Morgon- och eftermiddagsverksamheten ska fram till 1.8.2011 anordnas i enlighet med Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever 2004..

Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever (pdf)

Grunderna har sänts till alla referensgrupper. De kan också beställas i vår Internetbokhandel.