Plan för småbarnspedagogik 2017 – revidering av grunderna för planen för småbarnspedagogik

I enlighet med lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft 1.8.2015 beslutar Utbildningsstyrelsen om de nya grunderna för planen för småbarnspedagogik. Utbildningsstyrelsen bereder och gör upp grunderna för planen för småbarnspedagogik. Utgående från grunderna utarbetar anordnarna av småbarnspedagogiken lokala planer, som tas i bruk fr.o.m. 1.8.2017. Målsättningen är att de nationella grunderna för planen för småbarnspedagogik är färdiga i slutet av oktober 2016.

Aktuell information om arbetet med grunderna för planen för småbarnspedagogik hittat du på dessa webbsidor. Du kommer direkt till denna sida på adressen www.oph.fi/smabarnspedagogik2017