Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2018

Utbildningsstyrelsen har utfärdat en föreskrift om de nya grunderna för planen för småbarnspedagogik 19.12.2018. De nya grunderna träder i kraft från och med 1.1.2019. De lokala planerna för småbarnspedagogik uppdateras i enlighet med de riksomfattande grunderna och tas i bruk i augusti 2019. Planer som utarbetats enligt nuvarande grunder (2016) ska iakttas fram tills att de nya lokala planerna tas i bruk.

Mera information

Specialsakkunnig Charlotta Rehn, +358 29 533 1231

Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2016

Utbildningsstyrelsen har den 18 oktober 2016 fastställt grunderna för planen för småbarnspedagogik. Anordnarna av småbarnspedagogik ska ta i bruk lokala planer för småbarnspedagogik i enlighet med dessa grunder från och med den 1 augusti 2017.

Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2016 kommer i november till försäljning i Utbildningsstyrelsens nätbokhandel.

Mer information:

Specialsakkunnig Charlotta Rehn, +358 29 533 1231,