Plan för småbarnspedagogik 2017 – webbförfrågan

Utbildningsstyrelsen utarbetar som bäst de nya grunderna för planen för småbarnspedagogik. Utbildningsstyrelsen utförde en webbförfrågan 2-23.11.2015 där alla hade en möjlighet att delta i processen genom att svara på frågorna.

De frågor vi bad er kommentera gällde målen för småbarnspedagogiken, barnens och vårdnadshavarnas delaktighet och de färdigheter som barnen ska öva sig i inom den småbarnspedagogiska verksamheten.

Respondenterna var vårdnadshavare, personal inom småbarnspedagogiken och andra som är intresserade av att utveckla småbarnspedagogiken.

Läs inledningen till webbförfrågan (pdf)

Tack för alla kommentarer och svar till webbförfrågan
Inom december månad kommer Utbildningsstyrelsen att publicera ett sammandrag, som används vid utarbetande av de nya grunderna för planen för småbarnspedagogiken.

 

Instruktioner för webbförfrågan

Webbförfrågan är öppen för alla. Vi kommer att publicera korta kommentarer (maxlängd cirka 300 ord), som handlar om utvecklingen av småbarnspedagogiken. Vi önskar att kommentarerna framförs under eget namn.

Kommentarer som strider mot reglerna publiceras inte.

Bekanta dig med instruktionerna för webbförfrågan