Yrkesinriktade grundexamina

Utbildningsstyrelsen beslutar om grunderna för yrkesinriktade grundexamina.

I den här delen hittar du examensgrunderna, övriga föreskrifter och försöksprogram samt tillägg till slutbetyg för internationellt bruk.

Examensgrunderna

På grund av förändringar i lagstiftningen trädde de reviderade grunderna för grundexamina i kraft 1.8.2015. De grunder för grundexamina som träder i kraft 1.8.2018 finns publicerade i tjänsten eGrunder.

Förändringar som gäller alla grundexamina

Förändringarna nedan har förts in i de uppdaterade examensgrunderna i tjänsten eGrunder.

Humanistiska och pedagogiska området

Kultur

Samhällsvetenskap, företagsekonomi och administration

Naturvetenskapliga området

Teknik och kommunikation

Naturbruk och miljö

Social-, hälso- och idrottsområdet

Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen

 

eGrunder

Jagkan.fi

Relaterat

Grundexamina 1999-2011 (pdf, bastexten på finska) 9.3.2012

Lagstiftning: yrkesutbildning

Allmänt om yrkesutbildning

Betygsmodeller 2012 (pdf)
- Anvisning 26.6.2012 nr 4/012/2012
- Yrkesinriktade grundexamina och förberedande utbildningar

Anvisning 3.9.2010 nr 7/012/2010 Betygsmodeller (pdf)

Föreskrift 15.12.2009 nr 56/011/2009 Betyg inom fristående examina (pdf)

Handbok om fristående examina (pdf, 2015)

Bedömningsguiden (pdf, 2015)

Sakkunniga enligt examen 1.8.2012 (pdf)

Examensgrunder på engelska

Sammanlagt 36 grunder för yrkesinriktade grundexamina har översatts till engelska.