Trygghet och elevvård

Utbildningsstyrelsen ger anvisningar för utbildningsanordnare, skolor och läroanstalter i frågor som gäller säkerhet och kriser.

Utbildningsanordnaren ska i läroplansgrunderna göra upp en plan för hur eleverna kan skyddas från våld, mobbning och trakasseri samt verkställa planen och övervaka att den följs.

 

Relaterat

Säkerhetsmanualen för undervisningsväsendet
Manualen erbjuder konkreta modeller för planering av säkerhet, identifiering av och preventiva åtgärder mot risker samt stöd för koordinering och ibruktagande av planerna.

Psykosocialt stöd vid akuta kriser
Skolor och läroanstalter kan använda detta material som stöd när de ordnar psykosocialt stöd vid akuta kriser i enlighet med sin krisplan.