Stöd för skolor och läroanstalter i krissituationer

I materialet behandlas hur det går att förbereda sig för kriser, handlingsanvisningar för krissituationer, krisbehandling och uppföljning samt hur kriser behandlas i medierna.

Utbildningsstyrelsens stödmaterial om säkerhet och elevvård

Säkerhetsmanual för undervisningsväsendet
Utbildningsstyrelsens säkerhetsmanual erbjuder konkreta modeller för planering av säkerhet, identifiering av och preventiva åtgärder mot risker samt stöd för koordinering och ibruktagande av planerna.

Psykosocialt stöd vid akuta kriser
Skolor och läroanstalter kan använda detta material som stöd när de ordnar psykosocialt stöd vid akuta kriser i enlighet med sin krisplan.

 

Se även

Instutet för hälsa och välfärd upprätthåller ett material, uarbetat av deras experter, om hur en skolskjutning kan behandlas i hemmen, inom småbarnsfostran samt i skolor och läroanstalter.

Ohjeita kouluampumisen käsittelyyn (Thl.fi)