Opetushallituksen tunnus

Tunnuksen käyttö:

  • Tunnusta saa käyttää vain Opetushallituksen luvalla
  • Graafiset ohjeet tunnuksen käytöstä (pdf)
  • EPS- logo on tarkoitettu painotuotteisiin ja PNG- ja JPG-logo verkossa käytettäväksi.
  • Pääsääntöisesti tulee käyttää vaakakuvaa.
  • Lisätietoja

Opetushallituksen tunnus eri tiedostomuodoissa

suomi-ruotsi / finska-svenska / Finnish-Swedish

vaaka / horisontal / horizontal pysty / vertikal / vertical
värillinen / i färg / in colour
mustavalkoinen / svartvit / black-and-white
negatiivi / negativ / negative

englanti / engelska / English vaaka / horisontal / horizontal

pysty / vertikal / vertical

värillinen / i färg / in colour
mustavalkoinen / svartvit / black-and-white
negatiivi / negativ / negative

 

Hankelogo

Opetushallituksen rahoittamien hankkeiden viestinnässä ei käytetä Opetushallituksen virallista tunnusta.

Hankkeiden käyttöön on kehitetty erillinen tunnus – nk. hankelogo, jonka voi ladata käyttöönsä Valtionavustukset-sivulta.

Projektlogotyp

Utbildningsstyrelsens officiella logotyp används inte i samband med projekt som är finansierade av Utbildningsstyrelsen.

En speciell logga har tagits fram för projektverksamhet – den sk. projektlogotypen som kan laddas ner från sidan Statsunderstöd.