Styrgrupp

Styrgruppen som tillsattes för revideringsarbetet sammanträdde första gången 28.8.2012. Styrgruppens uppgift är att slå fast principerna som ska styra arbetet med läroplansgrunderna för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och påbyggnadsundervisningen och stödja arbetsgrupperna som bereder grunderna, lyfta fram ett övergripande samhälleligt perspektiv i beredningsarbetet, främja intresset och en positiv inställning till läroplansarbetet och informera sina samarbetspartner om arbetet.

Ordförande för styrgruppen är Jorma Kauppinen, direktör för enheten för allmänbildande utbildning vid Utbildningsstyrelsen och vice ordförande Bob Karlsson, direktör för enheten för svenskspråkig utbildning. Föredragande för styrgruppen är undervisningsråd Irmeli Halinen och undervisningsråd Christina Anderssén. Sekreterare för styrgruppen är fr.o.m. 17 september undervisningsråd Arja-Sisko Holappa.

Medlemmar i styrgruppen är

 • Aki Tornberg, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet
 • Marjaana Pelkonen, överinspektör, social- och hälsovårdsministeriet
 • Erkki Vartiainen, överdirektör, Institutet för hälsa och välfärd
 • Christer Holmlund, förbundssekreterare, Finlands Svenska Lärarförbund FSL
 • Kurt Torsell, utvecklingschef, Finlands Kommunförbund
 • Jukka Kuittinen, rektor, vice ordförande, Finlands Rektorer rf
 • Veli-Matti Hakanen, ledande rektor, ordförande, Suomen harjoittelukoulujen rehtorit ry
 • Markku Suortamo, rektor, ordförande, Specialister för undervisnings- och bildningsväsendet OPSIA rf
 • Tuija Metso, specialsakkunnig, Finlands Föräldraförbund
 • Hannele Mattila, direktör, Finlands Förlagsförening rf
 • Mirja Hannula, sakkunnig, Näringslivets centralförbund EK
 • Kirsi Rasinaho, arbetskraftspolitisk expert, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC
 • Henna Huttu, specialplanerare, Delegationen för romska ärenden
 • Petra Magga-Vars, medlem i Sametinget
 • Kristiina Teiss, projektkoordinator, Delegationen för etniska relationer

© Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, telefon 029 533 1000, fax 029 533 1035 fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
06.08.2014