Grunderna för läroplanen

Utbildningsstyrelsen har fastställt de nya grunderna för läroplanen 22.12.2014

Utbildningsstyrelsen har fastställt nya grunder för läroplanen för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen för läropliktiga och för påbyggnadsundervisningen 22.12.2014.

De nya grunderna och föreskrifterna finns på Utbildningsstyrelsens hemsidor:
http://www.oph.fi/lagar_och_anvisningar/laroplans-_och_examensgrunder/grundlaggande_utbildningen

De svenska läroplansgrunderna 2014

Utbildningsstyrelsen har som teknisk rättelse gjort korrigeringar till läroplanen för den grundläggande utbildnigen som utfärdades 22.12.2014 (104/011/2014). Korrigeringarna finns angivna i nedanstående dokument

Utbildningsstyrelsen har som teknisk rättelse gjort korrigeringar till grunderna för påbyggnadsundervisningens läroplan som utfärdades 22.12.2014 (105/011/2014). Korrigeringarna till grunderna för påbyggnadsundervisningens läroplan finns angivna i nedanstående dokument

De finska läroplansgrunderna 2014

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna 2015

Utbildningsstyrelsen godkände grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna den 4.5.2015. Undervisning enligt dessa grunder börjar 1.8.2016.
Läroplansdokumentet innehåller också grunder för inledningsskedet. Det är en anpassning av grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen för läropliktiga som godkändes 22.12.2014.

eGrunder

© Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, telefon 029 533 1000, fax 029 533 1035 fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
05.09.2017