LP- Vägkarta

Hur introducera läroplansgrunderna?Hur fungerar den lokala processen?
Hur lyckas arbetet?Varför behövs revideringen?
Hur ser vår dröm ut?Hur främjar vi lärande?
Hur skapar vi helheter i undervisingen och lärande?Hur skapar vi kontinuitet?
Hur bedömer vi lärande?Vilka är de centrala utvecklingsobjekten?
Hur ska vi utbilda vår personal?Hur ska ämnesdelarna utarbetas?
Vad innebär valfrihet?Valfrihet och bedömning
Hur ska timfördelningen planeras?Vad ska beaktas i förskoleundervisningen?

© Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, telefon 029 533 1000, fax 029 533 1035 fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
12.11.2015