Verkkojulkaisut

Opetushallitus julkaisee vuosittain useita maksuttomia julkaisuja. Ne löytyvät verkkosivuilta pdf-muodossa. Maksullisia julkaisuja voi tilata Verkkokaupasta.

Kaikki maksuttomat julkaisut on listattu omalle sivulleen. Lisäksi voit etsiä julkaisuja aihepiireittäin vasemmasta valikosta.

Katso myös ruotsinkieliset ja muilla kielillä olevat julkaisut.

Uusimmat verkkojulkaisut

Nimi Vuosi
Aamu- ja iltapäivätoiminnan tila ja kehittämistarpeet2018
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn määrällisen seurannan selvitys lukuvuodelta 2016-2017 2018
Digitalisaatio ammatillisessa koulutuksessa2018
Faktaa 1A/2018: Laatua ja kilpailukykyä. Ammatillisessa koulutuksessa työskentelevien kansainvälinen toiminta ja sen vaikutukset oppilaitoksessa2018
Faktaa Express 1A/2018: Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen2018
Faktaa Express 1A/2019: Mitä kieliä perusopetuksessa opiskellaan? Tilastotietoa oppilaiden kielten opiskelusta ja kielivalinnoista2019
Faktaa Express 2A/2018: Nuorten maailma muuttuu, miten nuorisotyö vastaa? Suomalaiset osallistujat ovat saaneet merkittävää hyötyä Erasmus+ -ohjelman strategisista kehittämishankkeista2018
Faktaa Express 3A/2018: Perusopetuksen tutoropettajatoiminta Suomessa2018
Faktaa Express 4A/2018: Mitä nuoret ajattelevat kulttuurisesta moninaisuudesta ja avarakatseisuudesta? Tuloksia kyselystä vuodelta 20172018
Faktaa Express 5A/2018: Mikä vei ulkomaille, mikä toisi takaisin Suomeen? Kysely korkeakoulututkintoa ulkomailla opiskeleville2018
Faktaa Express 6A/2018: Mikä toi Suomeen, millaista opiskelu täällä on?2018
Faktaa Express 7A/2018: Vierailulla, vaihto-oppilaana ja oppimassa ulkomaisella työpaikalla. Tilastoja lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien kansainvälisestä liikkuvuudesta 20172018
Faktaa Express 8A/2018: Tilastoja korkeakouluopiskelijoiden ulkomaanjaksoista 20172018
Faktaa Express 9A/2018: Tilastoja ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista Suomen korkeakouluissa 2017 2018
Julkisuus ja tiedonhallinta opetustoimessa2018
Kaksivuotinen esiopetus - Alustava selvitys 20192019
Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa koulutuksessa 20172018
Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen2018
Kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvä osaaminen perusopetuksessa 2018
Liikenne- ja logistiikka-alan osaamis- ja koulutustarpeiden kehitysnäkymiä2018
Opas seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa2018
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus - Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 20182018
Osaaminen 20352019
Osaamisen osoittamisen, arvioinnin ja todentamisen laadunhallinta ammatillisessa koulutuksessa2018
Osallisena opinnoissa2018
Reformi tavoitteista toiminnaksi2018
Siirtymien vaikutus koulutuspolun eheyteen2019
Suomalaisten tutkinto-opiskelu ulkomaisissa korkeakouluissa2018
Ulkomaalaistaustainen väestö Suomessa liikenne- ja logistiikka-alalla2018
Viittomakieliset lapset varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa2018