Ammattikoulutusta koskevat julkaisut

Nimi Vuosi Aihepiiri
AiHe – enemmän kuin aihioita aikuisopiskelun henkilökohtaistamiseen2004
AiHe-projekti – Aikuisopiskelun henkilökohtaistaminen näyttötutkintotoiminnassa 2000–20032004
Aikuiset maahanmuuttajat perusopetukseen valmistavassa opetuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa2012
Monikulttuurisuus
Aikuisopiskelijan ohjaus opintopolun tukena sekä oppilaitoksen toimintakulttuurin osana2004
Arviointi
Aikuisopiskelun henkilökohtaistamisen edellytykset ja käytännöt työssä oppimisen kontekstissa2004
Aikuisopiskelun henkilökohtaistamisesta aikuiskoulutuksen henkilökohtaistamiseen2007
Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus2007
Muu koulutus
Aikuisten parissa tehtävän sosiaalialan työn osaamistarpeet2017
Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala
Alueelliset toisen asteen etäopetusverkostot2007
Alueiden työvoima- ja koulutustarpeiden muutoksia 2010-luvulla2007
Ammatillinen aikuiskoulutus verkkoon2004
Ammatillinen koulutus ja innovaatio- ja tuotekehitystoiminta2016

Ammatillinen osaaminen hiusalan perustutkinnossa2013
Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala
Ammatillinen osaaminen maatalousalan perustutkinnossa2013
Luonnonvara- ja ympäristöala
Ammatillinen osaaminen metsäalan perustutkinnossa2012
Luonnonvara- ja ympäristöala
Arviointi
Ammatillinen osaaminen rakennusalan perustutkinnossa2012
Tekniikan ja liikenteen ala
Arviointi
Ammatillinen osaaminen sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnossa2013
Tekniikan ja liikenteen ala
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutuskokeilu (Ammattistartti) 2006–20102011
Ammatillisen koulutuksen digitalisaatio ja työelämäyhteistyö 2017
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintä ja media
Ammatillisen koulutuksen ja tutkintojärjestelmän kehittäminen2013
Ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen ehkäisy ja ammatilliseen koulutukseen aktivointi– Rahalla vai rakkaudella?2006
Ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositus2008
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn määrällisen seurannan selvitys lukuvuodelta 2016-2017 2018
Tilastot
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma2015
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma2014
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma vuosina 2011−20122013
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seuranta 2011−20132014
Muu
Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen ja opiskelijaksi ottamisen perusteiden kehittäminen2008
Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arvioinnin sähköinen järjestelmä2011
Arviointi
Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointi sähköiseen järjestelmään siirryttäessä2011
Arviointi
Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä kehittämässä2012
Tieto- ja viestintätekniikka
Ammatillisen peruskoulutuksen opetuksen ja ohjauksen määrä ja riittävyys2009
Ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelmien uudistuminen2006
Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija-asuntolat 20152016
Ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoitus - Tulosmittariseloste vuodelle 20112011
Rahoitus
Ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoitus - Tulosmittariseloste vuodelle 20122011
Rahoitus
Ammatillisen peruskoulutuksen tutkinto- ja opetussuunnitelmauudistuksen toteutuminen2004
Ammatillisen perustutkintojen perusteiden sekä valmistavien ja valmentavien koulutusten opetussuunnitelmien toimeenpanon seuranta - Tilannekatsaus 20122014
Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittäminen2011
Ammatillisten perustutkintojen perusteiden sekä valmistavien ja valmentavien koulutusten opetussuunnitelmien toimeenpanon seuranta2013
Ammatillisten perustutkintojen perusteiden sekä valmistavien ja valmentavien koulutusten opetussuunnitelmien toimeenpanon seuranta2015
Tilastot
Ammatillisten perustutkintojen perusteiden toimeenpano2012
Muu
Ammatillisten perustutkintojen perusteiden toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa 2015
Ammatillisten perustutkintojenperusteiden sekä valmistavien ja valmentavien koulutusten opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanon tilannekatsaus 20102011
Ammattiosaajan työkykypassi2008
Ammattiosaamisen näyttöjen kehittämisprojektien loppuraportti2008
Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavan toimielimen tehtävät ja toimintamalleja2008
Ammattiosaamisen näyttöjen vaikutus opettajan ja työpaikkaohjaajan työkuvaan2007
Ammattiosaamisen näyttöjen vaikutus opetusjärjestelyihin ja opetusmenetelmiin - vain hyviä ajatuksia vai todellista toiminnan muutosta?2006
Ammattiosaamisen näytöillä kansallista arviointitietoa2006
Arviointi
Ammattiosaamisen näytöt2004
Ammattiosaamisen näytöt - kokemuksia ensimmäiseltä kierrokselta2008
Ammattiosaamisen näytöt ja näyttötutkinnot vertailussa2008
Ammattiosaamisen näytöt käyttöön2006
Ammattistartti2008
Ammattitaito on aina muodissa 2012
Kulttuuriala
Tekniikan ja liikenteen ala
Arvioi, opi ja kehity2008
Arviointi
Arvioinnin opas 20152015
Arviointi
Arviointikokeilu II 2004-20072008
Arviointi
Asiakastyytyväisyyskyselyt ammatillisia oppilaitoksia ja oppisopimustoimintaa varten2004
Arviointi
Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon historiaa ja nykypäivää 2017

Auto-, kuljetus- ja ilmailualan koulutuksen laadullinen ennakointi2014
Tekniikan ja liikenteen ala
Autoalan koulutuksen kehittämistarpeiden selvittäminen2011
Tekniikan ja liikenteen ala
Demokratiakasvatusselvitys2011
2012
Osallisuus ja vaikuttaminen
Viestintä ja media
Digitalisaatio ammatillisessa koulutuksessa2018
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintä ja media
ECVETin toimeenpano ammatillisessa koulutuksessa2015
Kansainvälisyys
Eivät he muuta tekisikään2007
Energia-alan osaamistarpeet tulevaisuudessa2017
Ennakoinnin koontikatsaus2016
Tilastot
Erilaiset oppijat - Yhteinen koulu2006
Erityisopetuksen käsikirja - Ammatillinen peruskoulutus ja aikuiskoulutus2015
Erityisopetuksen suunnitelma ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa2005
Erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näytöt2011
Arviointi
Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala
Tekniikan ja liikenteen ala
Matkailu- ravitsemis- ja talousala
Esiselvitys aikuiskoulutuksen ennakointimallista2015
Esteettömästi toisen asteen opintoihin - opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun2014
Muu
Eurooppalaisen vertaisarvioinnin opas ammatilliseen peruskoulutukseen(The European Peer Review Manual for initial VET)2007
Arviointi
Faktaa 1A/2018: Laatua ja kilpailukykyä. Ammatillisessa koulutuksessa työskentelevien kansainvälinen toiminta ja sen vaikutukset oppilaitoksessa2018
Kansainvälisyys
Faktaa Express 4A/2018: Mitä nuoret ajattelevat kulttuurisesta moninaisuudesta ja avarakatseisuudesta? Tuloksia kyselystä vuodelta 20172018
Faktaa Express
Faktaa Express 7A/2018: Vierailulla, vaihto-oppilaana ja oppimassa ulkomaisella työpaikalla. Tilastoja lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien kansainvälisestä liikkuvuudesta 20172018
Kansainvälisyys
Faktaa Express
Finecvet suunnan näyttäjänä 2012
Kansainvälisyys
Graafisen teollisuuden osaamistarveraportti2014
Tekniikan ja liikenteen ala
Hanketoiminnan ja hankkeiden vertaisarvioinnin arviointialueet ja -kriteerit 20142014
Arviointi
Henkilökohtaistaminen ja työelämäyhteistyö avain laatuun ja vaikuttavuuteen2006
Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa2007
Henkilökohtaistamisen hyvät käytännöt, mallit ja mekanismit2006
Henkilökohtaistamisen kehittämiskoulutus – synnytystä, kasvua ja elon hetkiä2004
Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas2012
2013
Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala
Humanistisen ja kasvatusalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas2013
Humanistinen ja kasvatusala
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa2009
Hyvinvointi ja turvallisuus
Hyvä startti! – Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilun loppujulkaisu2010

Hyvän ohjauksen kriteerit 2014
Muu
Julkisten kiinteistö-, kotityö-, siivous- ja toimitilapalvelualojen osaamistarveselvitys2008
Julkisuus ja tiedonhallinta opetustoimessa2018
Lainsäädäntö
Muu
Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa2013
Järjestyssääntöjen laatiminen 2016
Hyvinvointi ja turvallisuus
Kannattavaa opiskelua? - opintojen keskeyttäminen ammatillisissa oppilaitoksissa2007
Kansainvälinen kartoitus rehtoreiden työstä ja täydennyskoulutuksesta2012
Kansainvälisyys
Tilastot
Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa koulutuksessa 20162017
Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa koulutuksessa 20172018
Kansainvälistymisen kehittäminen ammatillisessa peruskoulutuksessa2012
Kansainvälisyys
Kansallisen näyttöperusteisen oppimistulosten arviointijärjestelmän kehittäminen ammatillisiin perustutkintoihin2005
Arviointi
Kansallisten näyttöaineistojen käyttökelpoisuus2008
Katsaus aikuisten romanien koulutustaustoihin2016
Monikulttuurisuus
Keskeisten oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluiden saavutettavuus ja moniammatillinen yhteistyö2013
Hyvinvointi ja turvallisuus
Kestävän elämäntavan oppiminen2007
Kestävän kehityksen toteutuminen ammatillisissa oppilaitoksissa ja opettajien täydennyskoulutustarpeet2007
Kestävä kehitys
Kestävää ammatillista koulutusta2009
Kestävä kehitys
Kestävää ammatillista koulutusta 2010
Kestävä kehitys
Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2006-20142006
Kestävä kehitys
Kiinan koulutusjärjestelmä2008
Kiinteistö- ja rakentamisalan osaamistarveraportti2011
Tekniikan ja liikenteen ala
Kiistanalaisia aiheita opettamassa 2017
Kansainvälisyys
Kiistoja hallinnoimassa2017
Osallisuus ja vaikuttaminen
Kohti kestävää ammatillista koulutusta2006
Kokeilusta todelliseen kehittämiseen2006
Kommentoitu luettelo maahanmuuttajataustaisten opetuksen ja koulutuksen materiaaleista 20112011
Koppi - maaston raivaamisesta vertaisarviointiin2008
Arviointi
Koulu 3.02010
Tieto- ja viestintätekniikka
Koulu nuorten näkemänä ja kokemana 2012
Osallisuus ja vaikuttaminen
Muu
Koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten välinen yhteistyö, markkinointi ja sponsorointi2014
Viestintä ja media
Muu
Koulutuksen järjestäjille keinoja puuttua opiskeluun soveltumattomuuteen2015
Koulutuksen järjestäminen kohti 2020-lukua2012
Tilastot
Kansainvälisyys
Koulutuksen paikallinen arviointi vuonna 20042005
Arviointi
Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 2011 - Årsbok för utbildningsstatistik 20112012
Tilastot
Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 20142014
Tilastot
Koulutus ja sukupuolten tasa-arvo2009
Muu
Koulutus ja työvoiman kysyntä 20152004
Koulutus ja työvoiman kysyntä 2020. Tulevaisuuden työpaikat – osaajia tarvitaan.2009
Koulutus ja työvoiman kysyntä 2020. Väliarvio 2009.2009
Muu
Koulutus ja työvoiman kysyntä 2025 – Ennakointituloksia tulevaisuuden työpaikoista ja koulutustarpeista 2011
Tilastot
Koulutus ja työvoiman kysyntä 2025 - Väliraportti2011
Koulutus kannattaa!2015
Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet2006
Koulutustoimikuntien laadullisen ennakoinnin selvitysten yhteenveto2013
Tilastot
Koulutustoimikuntien osallistuminen koulutustarpeen ennakointiin2008
Kun projekti päättyy, mitä jää jäljelle?2006
Kuraattorit ammatillisessa koulutuksessa2007
Kuvauksia koulutuksen keskeyttämisestä2008
Käsikirja ammatillisen koulutuksen toimijoille – Osaamiskehys opettajille, johtajille ja työpaikkaohjaajille2009
Laatua e-oppimateriaaleihin2012
2013
Tieto- ja viestintätekniikka
Laatua erityisopetukseen vai yleisopetukseen?2005
Laatua ja vaikuttavuutta kansainvälistymisen johtamiseen2008
Kansainvälisyys
Laatua toisilta oppimalla – Laatuhankkeiden tulosten kartoitus, analysointi ja levittäminen 2006
Muu
Laivojen sähkökäytön koulutuksen kehittämistarveselvitys2009
Lapset ja nuoret mediaosallistujina2011
2012
Osallisuus ja vaikuttaminen
Viestintä ja media
Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon ammatillisia tulevaisuudennäkymiä2008
LATUa myöten uusiutuviin käytänteisiin2006
Liikenne- ja logistiikka-alan osaamis- ja koulutustarpeiden kehitysnäkymiä2018
Tilastot
Osallisuus ja vaikuttaminen
Liiketalousalan osaamistarpeet - Ennakointitietoa koulutuksen suunnittelun tueksi2013
Yhteiskuntatieteiden liiketalouden ja kaupan ala
Lukion ja ammatillisen peruskoulutuksen oppilaskuntatoiminnan kartoitus 20062007
Osallisuus ja vaikuttaminen
Luku- ja kirjoitustaidottomien aikuisten maahanmuuttajien koulutus2005
Lumipallo-projekti 2000–2004 loppuraportti2004
Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen peruskoulutuksen kehittämisohjelma2005
Luonto- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämisstrategia2012
Luonnonvara- ja ympäristöala
Luonto- ja ympäristöalan osaamistarveselvitys2005
Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa2010
Tilastot
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus2006
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus 2009
Monikulttuurisuus
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus - Tilannekatsaus lukuvuodesta 2011-20122013
Maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen keskeyttämisselvitys2009
Monikulttuurisuus
Maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen tila lukuvuonna 2009-20102011
Tilastot
Maailman osaavin kansa 2020 2013
MaRaTa- Best Practices2004
Matkailu- ravitsemis- ja talousala
Matkailu- ja ravitsemisalan osaamistarveraportti2012
Matkailu- ravitsemis- ja talousala
Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas2013
Matkailu- ravitsemis- ja talousala
Merenkulkualan koulutuksen tila ja kehittämistarpeet2011
Tekniikan ja liikenteen ala
Merkkejä tulevaisuuden oppimisympäristöistä2010
Tieto- ja viestintätekniikka
Metsäalan koulutuksen tuottamia kansainvälisiä valmiuksia2011
Luonnonvara- ja ympäristöala
Kansainvälisyys
Metsäalan osaamistarveraportti2017
Metsäkoneenkuljettajaopiskelijoiden opintojen keskeyttäminen ja valmistumisen jälkeinen sijoittuminen2005
Millä koulutuksella mihin tehtäviin laboratorioalalla?2006
Miten tuemme opiskelijaa oppilaitoksessamme?2005
Mitä tarkoittaa "ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuus"?2015
Mitä verkostoissa teemme - Opetushallituksen Venäjä-ohjelma vuodesta 1995 2011
2012
Kansainvälisyys
Kestävä kehitys
Matematiikka
Taide- ja taitoaineet
Osallisuus ja vaikuttaminen
Moniammatillinen ja monialainen osaaminen sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alojen koulutuksessa 2014
Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala
Monikulttuurisuus ja moniammatillisuus ohjaus- ja neuvontatyössä2007
Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas2014
Tekniikan ja liikenteen ala
Muutosilmiöitä koulutuksen rajapinnoilla2017
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon osaamistarpeiden ennakointi vuosille 2015-20202007
Nuorten osallisuushankkeen hyvät käytännöt2006
Osallisuus ja vaikuttaminen
Näkökulmia henkilökohtaistamiseen2014
2015
Muu
Näyttöaineistojen valmisteluprojektin loppuraportti2008
Näyttöjen kustannusvaikutusselvitys2004
Näyttötietoa ammattiosaamisesta I2007
Arviointi
Tekniikan ja liikenteen ala
Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala
Matkailu- ravitsemis- ja talousala
Näyttötietoa ammattiosaamisesta II2010
Tekniikan ja liikenteen ala
Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala
Matkailu- ravitsemis- ja talousala
Arviointi
Näyttötutkinnot 1.1.20072007
Näyttötutkinnot 1.1.20082008
Näyttötutkintojen osat 1.1.20072007
Näyttötutkintojen osat 1.1.20082008
Näyttötutkinto-opas 20162016
Näytöt oppimisen ohjaajana ja ammatillisen kasvun edistäjänä2008
Ohjauksen ajankäytön seuranta2006
Oppilaan- ja opiskelijan ohjaus
Ohjaus näyttötutkinnon ja valmistavan koulutuksen henkilökohtaistamisessa2004
Ohjaus näyttötutkintoprosessissa2007
Onnistujia opinpolun siirtymissä – Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuskokeilun (ammattistartti) vaikuttavuus2010

Opas ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteistyöhön2009
Yhteiset opinnot
Opas ammatillisten opettajien työelämäjaksojen toteuttamiseen2013
Opas seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa2018
Hyvinvointi ja turvallisuus
Opas työpaikkaohjaajien koulutuksen toteuttamiseen2013
OPEMONEEN2005
Opettajankoulutuksen tilannekatsaus2014
Muu
Opettajat ja rehtorit Suomessa 2016 2017
Tilastot
Opettajat päteviksi tietoyhteiskuntaan I2005
Tieto- ja viestintätekniikka
Opettajat Suomessa 20052006
Tilastot
Opettajat Suomessa 20132014
Tilastot
Opettajien työhyvinvointi2010
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus - Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 20152015
Rahoitus
Opetusalan lähialueyhteistyö Suomen ja Venäjän välillä 1990-20122013
Kansainvälisyys
Opetushallituksen asiantuntijalausunnot ulkomaisista ja suomalaisista tutkinnoista – palautetta asiakkailta2012
Kansainvälisyys
Opetushallituksen päätös on ’painava’ paperi - ulkomaisen tutkinnon suorittaneiden kokemuksia tunnustamisesta2010
Kansainvälisyys
Opetushallituksen TOKI-hankkeen 2007–2010 loppuraportti2011
Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi
Toinen kotimainen ja vieraat kielet
Opetusmaatilat, -puutarhat ja -tallit oppimisympäristöinä 2010
Kestävä kehitys
Luonnonvara- ja ympäristöala
Opetussuunnitelma opettajankoulutuksessa2012
Muu
Opetustoimen henkilöstökoulutuksen koordinointihanke 2011-20132014
Muu koulutus
Opinto-ohjauksen tila aikuisoppilaitoksissa2004
Arviointi
Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämishankkeen 2003 - 2007 loppu- ja arviontiraportti2008
Oppilaan- ja opiskelijan ohjaus
Oppimisaihioiden testaus suomalaisissa Celebrate-kouluissa vuonna 2003-20042004
Oppimisen arvioinnin kontekstit ja käytännöt2013
Arviointi
Oppimisen yhteispeli -hankkeen arviointitutkimus2014
Muu
Oppimistulokset - Rakennus- ja metsäalan perustutkinnot2011
Arviointi
Luonnonvara- ja ympäristöala
Tekniikan ja liikenteen ala
Oppimistulosten arvioinnin kehittämisprojektien väliraportti2007
Oppimisympäristöjä avartamassa 2010

Oppisopimuskouluttajien laatupalkintokilpailu ja kilpailussa menestyneiden työnantajaorganisaatioiden hyvät koulutuskäytännöt2005
Arviointi
Oppisopimuskoulutuksen vertaisarvioinnin kansalliset arviointialueet ja -kriteerit2014
Arviointi
Muu
Osaaminen 20352019
Osaaminen tuotantotyössä 20202014
Tekniikan ja liikenteen ala
Osaamisen hankkiminen työpaikalla ammatillisessa peruskoulutuksessa2015
Osaamisen osoittamisen, arvioinnin ja todentamisen laadunhallinta ammatillisessa koulutuksessa2018
Arviointi
Osaamisperusteisuus todeksi – askelmerkkejä koulutuksen järjestäjille 2015
Muu
Osaamistarveselvitys catering-alalla - Julkinen ruokapalvelu 20072007
Matkailu- ravitsemis- ja talousala
Osaava lähihoitaja 20202011
Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala
Osaava opettaja 2010−20202010
Osallisena opinnoissa2018
Osallisuus ja vaikuttaminen
Paperiteollisuuden perustutkinnon osaamis- ja uudistamistarpeet 2015-20202007
Parempi oppia yhdessä - tukea eTwinning-hankkeesta2013
2012
Tieto- ja viestintätekniikka
Kansainvälisyys
Peliteollisuuden osaamistarveraportti2015
Tieto- ja viestintätekniikka
Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen läpäisy tilastoina2016
Pintakäsittelyalan osaamistarpeiden ennakointi 20072008
Pohjoismainen vertailu työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja ammattiosaamisen näyttöön perustuvasta opiskelijan arvioinnista2008
Projektipäällikön kuusipaikkamalli2006
Arviointi
Prosessiteollisuuden alojen oppimisympäristöjen turvallisuusopas2014
Tekniikan ja liikenteen ala
Puutarha-alan ammatillisen koulutuksen kehittämisstrategia 2014-20342014
Luonnonvara- ja ympäristöala
Puutarha-alan osaamistarveselvitys2007
Pysäytyskuvia2006
Q-KULT-työväline oppilaitoksen organisaatiokulttuurin analysointiin2017
Kansainvälisyys
Rajatonta palvelua?2005
Osallisuus ja vaikuttaminen
Rakennus-, pintakäsittely- ja talotekniikka-alojen oppimisympäristöjen turvallisuusopas2012
2013
Tekniikan ja liikenteen ala
Rakentavaa vuorovaikutusta2017
Osallisuus ja vaikuttaminen
Reformi tavoitteista toiminnaksi2018
Muu
Rehtorien työnkuvan ja koulutuksen määrittämistä sekä kelpoisuusvaatimusten uudistamista valmistelevan työryhmän raportti2013
Muu
Rehtorit ja oppilaitosjohtaminen2012
Muu
Rikasta ja rakasta oppimista 2015
Tieto- ja viestintätekniikka
Romanin ja poliisin kohdatessa2007
Ruokaketjun osaamistarpeet tulevaisuudessa2016

Selvitys aikuisten lukiokoulutuksesta vuonna 20072008
Muu koulutus
Selvitys ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistymisen nykytilasta 20112012
Kansainvälisyys
Selvitys ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta2004
Arviointi
Selvitys ammatillisesta erityisopetuksesta2012
Muu
Selvitys ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavasta toimielimestä2006
Arviointi
Selvitys ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavasta toimielimestä2006
Selvitys kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinnon työelämävastaavuudesta ja osaamistarpeesta2006
Selvitys toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija-asuntoloista2012
Selvitys valtion tuen vaikutuksesta ammatillisen peruskoulutuksen kansainvälistymiseen2004
Selvitys vuonna 2005 perusopetuksen päättävistä oppilaista, jotka eivät hakeneet opiskelupaikkaa kevään toisen asteen yhteishaussa2005
Seuranta- ja palautejärjestelmän kehittäminen ammattiosaamisen näyttöihin2009
Arviointi
Siirtymien vaikutus koulutuspolun eheyteen2019

Siirtymät sujuviksi - ehyttä koulupolkua rakentamassa2005
Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas2014
Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala
Suhteita ja suunnanottoa. – Näkökulmia nuorten ohjaukseen2007
Sujuvuutta siirtymiin 2017

Suomalaisten tutkinto-opiskelu ulkomaisissa korkeakouluissa2018
Kansainvälisyys
Suomen ja Viron ammatillinen koulutus2007
Kansainvälisyys
Suomi toisena kielenä - Kommentoitu luettelo oppi- ja tukimateriaaleista2006
Sähköä opetukseen!2008
Tieto- ja viestintätekniikka
Tanssi ammatiksi?2007
Kulttuuriala
Tasa-arvo ja sukupuoli oppimateriaaleissa2011
Viestintä ja media
Tasa-arvosuunnitelmien seuranta2010
Tasa-arvosuunnitelmien seuranta 20132014
Muu
Tekstiili- ja vaatetusalan osaamistarpeiden ennakointi 20072007
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön täydennyskoulutus2005
Tieto- ja viestintätekniikka
Tieto- ja viestintätekniikka opetuskäytössä2011
Tieto- ja viestintätekniikka
Tietoja ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen nykytilasta ja muutoksista vuosina 1990–20062006
Tietojenkäsittelyn perustutkinto, datanomi2008
Tieto- ja viestintätekniikka
Tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käyttöön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista koulussa2017
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintä ja media
Todistukset 2015
Todistusmallit 2015 - Ammatilliset perustutkinnot ja valmentavat koulutukset2015
Tohditko tunnistaa? 2010

Toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija-asuminen 20052005
Toisen asteen koulutuksen läpäisy ja keskeyttäminen2014
Tulevaisuuden työelämässä tarvittavan osaamisen jäljillä2013
Tuloksia ja johtopäätöksiä Koppi-hankkeesta 2002-20082008
Arviointi
Tunnistatko näyttötutkintomestarin2014
Muu koulutus
Tunnustetaanko tutkinnot tehokkaasti?2006
Kansainvälisyys
Arviointi
Työnantajaorganisaatioiden hyvät koulutuskäytännöt2009
Arviointi
Työnjohtokoulutuskokeilun vaikuttavuus2014
Yhteiskuntatieteiden liiketalouden ja kaupan ala
Tekniikan ja liikenteen ala
Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja oppimisen laadunvarmistus2008
Arviointi
Työpaikkaohjaajan osaamiskartta2013
Oppilaan- ja opiskelijan ohjaus
Työpaikkaohjaajien koulutus 3 ov2012
Oppilaan- ja opiskelijan ohjaus
Työpaikkaohjaajien koulutusohjelman perusteet 2 ov2004
Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt ammatillisessa peruskoulutuksessa2011
Työssäoppimisen työsuojelu hiusalan perustutkinnossa2005
Työssäoppimisen työsuojelu kauneudenhoitoalan perustutkinnossa2005
Työssäoppimisen työsuojelu kemiantekniikan perustutkinnossa2006
Työssäoppimisen työsuojelu kone- ja metallialan perustutkinnossa2004
Työssäoppimisen työsuojelu laboratorioalan perustutkinnossa2006
Työssäoppimisen työsuojelu liiketalouden perustutkinnossa2008
Työssäoppimisen työsuojelu luonto- ja ympäristöalan perustutkinnossa2006
Työssäoppimisen työsuojelu maatalousalan perustutkinnossa2006
Työssäoppimisen työsuojelu pintakäsittelyalan perustutkinnossa2006
Työssäoppimisen työsuojelu puutarhatalouden perustutkinnossa2007
Työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa - RAKTU20062008
Työvaltainen koulutus - mahdollisuus toiminnalliselle oppijalle2007
Työvoiman tarve ja osaamisvaatimukset sosiaali- ja terveysalalla sekä hiusalalla2011
Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala
Ulkomaalaistaustainen väestö Suomessa liikenne- ja logistiikka-alalla2018
Tekniikan ja liikenteen ala
Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Opetushallituksessa - päätöksen saaneiden kokemuksia 2017
Kansainvälisyys
Ulkomaisten yliopistojen opiskelijoiden saama hyöty suomen kielen opinnoista ja CIMOn ohjelmista2017
Kansainvälisyys
Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi
Ura- ja rekrytointipalvelut ammatillisissa oppilaitoksissa2006
Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin, osat 1-42008
Fysiikka ja kemia
Vahvuutena kansainvälisyys - Kansainvälisen toiminnan strateginen suunnittelu ammatillisessa koulutuksessa2010
Kansainvälisyys
Vakinaisen ammattistartin alkuvaihe2013
Valmasta vauhtia2017
Tilastot
Valtionhallinnon kielitutkinnot - Språkexamina i reviderad form2007
Muu koulutus
Vanhuspalveluiden osaamistarveraportti2014
Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala
Vankien ammatillista koulutusta koskeva selvitys2006
Arviointi
Vankilaopetus Suomessa 20112012
Venäjän koulutusjärjestelmä2006
Verkko-opetuksen kehittäminen ja vakiinnuttaminen2005
Verkko-opetusyhteistyötä rakentamassa2007
Tieto- ja viestintätekniikka
Verkko-oppimateriaalin laatukriteerit2006
Verkko-oppiminen ja ohjaus2006
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintä ja media
Verkko-oppimisen käytäntöjä, malleja ja työkaluja2004
Vesi- ja ympäristöhuollon oppimisympäristöjen turvallisuusopas2013
Luonnonvara- ja ympäristöala
Vieraskieliset perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa 2010-luvulla2017
Monikulttuurisuus
Tilastot
Viestintä2020 – Audiovisuaalisen viestinnän ja kuvallisen ilmaisun perustutkintojen osaamistarpeiden ennakointi2008
Viestintä ja media
Vähittäiskaupan osaamistarveraportti2016
Yhteiskuntatieteiden liiketalouden ja kaupan ala
Väliraportti - Selvitys ammattiosaamisen näyttöjen kehittämisestä2008
Yhteiseen ymmärrykseen tasa-arvosta2008
Yhteistyöllä osaamista2007
Muu
Yhteistyöllä tukevat urapalvelut!2007
Yhteisvoimin kohti uudistuvaa koulua 2014
Muu koulutus
Yleiset kielitutkinnot 20 vuotta2014
Muu koulutus