Ammattikoulutusta koskevat julkaisut

Nimi Vuosi Aihepiiri
Ehkäisevää päihdetyötä tukevien ohjelmien käyttö koulussa1998
KIMMOKE tilastoja vuodelta 19981998
KIMMOKE väliraportti 19981998
Ammatillinen koulutus 20101999
Ammatillisen koulutuksen laadunhallinta1999
2000
Arviointi
Ammatillisten oppilaitosten opettajat vuoden 2000 kynnyksellä1999
KIMMOKE loppuraportti 19991999
KIMMOKE tilastoja vuodelta 19991999
KIMMOKE väliraportti 19991999
KOMEETTA1999
Laatua koulutuksen laatupolitiikkaan1999
Nuorisoasteen koulutuskokeilut ja ammattikorkeakoulukokeilut, Raportti 9, Lukuvuodet 1992–981999
Opettaminen ja oppimisen muodot muuttuvat, muuttuuko oppimis- ja opettamiskulttuuri1999
Tieto- ja viestintätekniikka
Opiskelijoiden tupakointi ja terveyskasvatus ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa1999
Syrjäytymisen ehkäisy - ohjaus- ja tukipalveluiden kehittäminen1999
Toisen kotimaisen kielen opetuksen kehittämisen suuntaviivoja1999
Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten opettajat 2000-luvun alussa2000
Ammattipajan kautta tutkintoon?2000
Ammattitaitoa ja työllisyyttä Euroopasta?2000
KIMMOKE väliraportti 20002000
Kohti uutta opettajuutta toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa2000
Näyttötutkintojen ja henkilökohtaisten opiskeluohjelmien kehittäminen aikuiskoulutuksessa2000
Näyttötutkintojärjestelmän kokonaisarviointi2000
Arviointi
Ohjeet kotitalousopetuksesta (talouskoulu)2000
Oppiminen työelämässä - työssäoppiminen opiskelussa2000
Osaajien koulutus 2000-luvulla2000
Rajatonta oppimista ja kulttuurien kohtaamista2000
Selvitys koulutuksen paikallisen tason arvioinnin tilasta2000
Arviointi
Tietoa Irakin, Iranin, entisen Jugoslavian ja Somalian koulutusjärjestelmistä2000
Tupakoimattomana ammattiin - opas tupakoimattomuuden edistämistyöhön ammatillisissa oppilaitoksissa2000
Työpaikat oppimisympäristöinä2000
Ammatillisen peruskoulutuksen näytöt Englannissa, Saksassa, Hollannissa ja Tanskassa2001
Innolla ammattiin?2001
Kaikki kieliä oppimaan2001
Keskeyttääkö vai ei?2001
KIMMOKE loppuraportti 20012001
Käsi- ja taideteollisuusalan koulutuksen arviointi2001
Arviointi
Maahanmuuttajat ammatillisessa peruskoulutuksessa2001
Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutuksen arviointi2001
Matkailu- ravitsemis- ja talousala
Arviointi
Näyttöjen kehittäminen ammatilliseen peruskoulutukseen2001
Näytöt ammatillisessa peruskoulutuksessa2001
Oppisopimuskoulutuksen tilastot vuosina 1995–19992001
Perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen nivelvaiheen kehittäminen2001
Toteutuuko kestävä kehitys kouluissa ja oppilaitoksissa?2001
Arviointi
Työpaikkakouluttajat tulivat2001
Työssäoppimisen työsuojelu rakennusalan ja talotekniikan perustutkinnoissa2001
Ammatillisen koulutuksen tila2002
Arviointi
Ammattialakuvaukset ja osaamistarpeet ammatillisessa peruskoulutuksessa 20022002
Innovatiiviset työpajat ammatillisissa oppilaitoksissa2002
Mahdollisuuksien koulutuspolitiikan tasa-arvo2002
Arviointi
Opinto-ohjauksen tila 20022002
Arviointi
Selvitys nuorisoalan koulutustoimikunnan toimialaan kuuluvasta koulutuksesta2002
Suomen laatupalkintomallin sovellus ammatilliseen koulutukseen2002
Arviointi
Työssäoppimisen opas koulutuksen järjestäjille2002
Ura- ja rekrytointipalvelut toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa2002
Aihioita aikuisopiskelun henkilökohtaistamiseen2003
AKU- ammatilliseen koulutukseen ja uralle2003
Ammatillisten opettajien ammattitaidon kehittäminen Alankomaissa, Italiassa, Norjassa, Portugalissa, Suomessa ja Tanskassa2003
Auto- ja kuljetusalan työntekijöiden osaaminen2003
Kolmikantaperiaatteen toteutuminen ammatillisen peruskoulutuksen näytöissä2003
Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteerit2003
Lumipallo-projekti lukuvuosina 2001–2002 ja 2002–20032003
Tieto- ja viestintätekniikka
Lähihoitajakoulutuksen järjestämisedellytykset2003
Arviointi
Selvitys innopajojen toiminnasta2003
Terve itsetunto- projekti 1998-20012003
Turvallisesti työssäoppimassa hotelli-, ravintola- ja catering-alalla2003
Työssäoppimisen pedagogiset mallit ammatillisessa peruskoulutuksessa2003
Työssäoppimisen tavoite 3 –ohjelman ESR-projektien väliraportti 2000–20032003
Työssäoppimisen työsuojelu sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa2003
Verkossa ja verkostoissa2003
Vuonna 2000 käynnistyneet ammatillisen peruskoulutuksen virtuaalikouluhankkeet ja niiden tulokset2003
Vuonna 2001 käynnistyneet ammatillisen perus-koulutuksen virtuaalikouluhankkeet ja niiden tulokset2003
AiHe – enemmän kuin aihioita aikuisopiskelun henkilökohtaistamiseen2004
AiHe-projekti – Aikuisopiskelun henkilökohtaistaminen näyttötutkintotoiminnassa 2000–20032004
Aikuisopiskelijan ohjaus opintopolun tukena sekä oppilaitoksen toimintakulttuurin osana2004
Arviointi
Aikuisopiskelun henkilökohtaistamisen edellytykset ja käytännöt työssä oppimisen kontekstissa2004
Ammatillinen aikuiskoulutus verkkoon2004
Ammatillisen peruskoulutuksen tutkinto- ja opetussuunnitelmauudistuksen toteutuminen2004
Ammattiosaamisen näytöt2004
Asiakastyytyväisyyskyselyt ammatillisia oppilaitoksia ja oppisopimustoimintaa varten2004
Arviointi
Henkilökohtaistamisen kehittämiskoulutus – synnytystä, kasvua ja elon hetkiä2004
Koulutus ja työvoiman kysyntä 20152004
Lumipallo-projekti 2000–2004 loppuraportti2004
MaRaTa- Best Practices2004
Matkailu- ravitsemis- ja talousala
Näyttöjen kustannusvaikutusselvitys2004
Ohjaus näyttötutkinnon ja valmistavan koulutuksen henkilökohtaistamisessa2004
Opinto-ohjauksen tila aikuisoppilaitoksissa2004
Arviointi
Oppimisaihioiden testaus suomalaisissa Celebrate-kouluissa vuonna 2003-20042004
Selvitys ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta2004
Arviointi
Selvitys valtion tuen vaikutuksesta ammatillisen peruskoulutuksen kansainvälistymiseen2004
Työpaikkaohjaajien koulutusohjelman perusteet 2 ov2004
Työssäoppimisen työsuojelu kone- ja metallialan perustutkinnossa2004
Verkko-oppimisen käytäntöjä, malleja ja työkaluja2004
Erityisopetuksen suunnitelma ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa2005
Kansallisen näyttöperusteisen oppimistulosten arviointijärjestelmän kehittäminen ammatillisiin perustutkintoihin2005
Arviointi
Koulutuksen paikallinen arviointi vuonna 20042005
Arviointi
Laatua erityisopetukseen vai yleisopetukseen?2005
Luku- ja kirjoitustaidottomien aikuisten maahanmuuttajien koulutus2005
Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen peruskoulutuksen kehittämisohjelma2005
Luonto- ja ympäristöalan osaamistarveselvitys2005
Metsäkoneenkuljettajaopiskelijoiden opintojen keskeyttäminen ja valmistumisen jälkeinen sijoittuminen2005
Luonnonvara- ja ympäristöala
Metsäkoneenkuljettajaopiskelijoiden opintojen keskeyttäminen ja valmistumisen jälkeinen sijoittuminen2005
Miten tuemme opiskelijaa oppilaitoksessamme?2005
OPEMONEEN2005
Opettajat päteviksi tietoyhteiskuntaan I2005
Tieto- ja viestintätekniikka
Oppisopimuskouluttajien laatupalkintokilpailu ja kilpailussa menestyneiden työnantajaorganisaatioiden hyvät koulutuskäytännöt2005
Arviointi
Rajatonta palvelua?2005
Osallisuus ja vaikuttaminen
Selvitys vuonna 2005 perusopetuksen päättävistä oppilaista, jotka eivät hakeneet opiskelupaikkaa kevään toisen asteen yhteishaussa2005
Siirtymät sujuviksi - ehyttä koulupolkua rakentamassa2005
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön täydennyskoulutus2005
Tieto- ja viestintätekniikka
Toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija-asuminen 20052005
Työssäoppimisen työsuojelu hiusalan perustutkinnossa2005
Työssäoppimisen työsuojelu kauneudenhoitoalan perustutkinnossa2005
Verkko-opetuksen kehittäminen ja vakiinnuttaminen2005
Ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen ehkäisy ja ammatilliseen koulutukseen aktivointi– Rahalla vai rakkaudella?2006
Ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelmien uudistuminen2006
Ammattiosaamisen näyttöjen vaikutus opetusjärjestelyihin ja opetusmenetelmiin - vain hyviä ajatuksia vai todellista toiminnan muutosta?2006
Ammattiosaamisen näytöillä kansallista arviointitietoa2006
Arviointi
Ammattiosaamisen näytöt käyttöön2006
Erilaiset oppijat - Yhteinen koulu2006
Henkilökohtaistaminen ja työelämäyhteistyö avain laatuun ja vaikuttavuuteen2006
Henkilökohtaistamisen hyvät käytännöt, mallit ja mekanismit2006
Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2006-20142006
Kestävä kehitys
Kohti kestävää ammatillista koulutusta2006
Kokeilusta todelliseen kehittämiseen2006
Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet2006
Kun projekti päättyy, mitä jää jäljelle?2006
Laatua toisilta oppimalla2006
Arviointi
Laatua toisilta oppimalla – Laatuhankkeiden tulosten kartoitus, analysointi ja levittäminen 2006
Muu
LATUa myöten uusiutuviin käytänteisiin2006
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus2006
Millä koulutuksella mihin tehtäviin laboratorioalalla?2006
Nuorten osallisuushankkeen hyvät käytännöt2006
Osallisuus ja vaikuttaminen
Ohjauksen ajankäytön seuranta2006
Oppilaan- ja opiskelijan ohjaus
Opettajat Suomessa 20052006
Tilastot
Projektipäällikön kuusipaikkamalli2006
Arviointi
Pysäytyskuvia2006
Selvitys ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavasta toimielimestä2006
Selvitys ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavasta toimielimestä2006
Arviointi
Selvitys kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinnon työelämävastaavuudesta ja osaamistarpeesta2006
Suomi toisena kielenä - Kommentoitu luettelo oppi- ja tukimateriaaleista2006
Tietoja ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen nykytilasta ja muutoksista vuosina 1990–20062006
Tunnustetaanko tutkinnot tehokkaasti?2006
Kansainvälisyys
Arviointi
Työssäoppimisen työsuojelu kemiantekniikan perustutkinnossa2006
Työssäoppimisen työsuojelu laboratorioalan perustutkinnossa2006
Työssäoppimisen työsuojelu luonto- ja ympäristöalan perustutkinnossa2006
Työssäoppimisen työsuojelu maatalousalan perustutkinnossa2006
Työssäoppimisen työsuojelu pintakäsittelyalan perustutkinnossa2006
Ura- ja rekrytointipalvelut ammatillisissa oppilaitoksissa2006
Vankien ammatillista koulutusta koskeva selvitys2006
Arviointi
Venäjän koulutusjärjestelmä2006
Verkko-oppimateriaalin laatukriteerit2006
Verkko-oppiminen ja ohjaus2006
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintä ja media
Aikuisopiskelun henkilökohtaistamisesta aikuiskoulutuksen henkilökohtaistamiseen2007
Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus2007
Muu koulutus
Alueelliset toisen asteen etäopetusverkostot2007
Alueiden työvoima- ja koulutustarpeiden muutoksia 2010-luvulla2007
Ammattiosaamisen näyttöjen vaikutus opettajan ja työpaikkaohjaajan työkuvaan2007
Eivät he muuta tekisikään2007
Eurooppalaisen vertaisarvioinnin opas ammatilliseen peruskoulutukseen(The European Peer Review Manual for initial VET)2007
Arviointi
Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa2007
Kannattavaa opiskelua? - opintojen keskeyttäminen ammatillisissa oppilaitoksissa2007
Kestävän elämäntavan oppiminen2007
Kestävän kehityksen toteutuminen ammatillisissa oppilaitoksissa ja opettajien täydennyskoulutustarpeet2007
Kestävä kehitys
Kuraattorit ammatillisessa koulutuksessa2007
Lukion ja ammatillisen peruskoulutuksen oppilaskuntatoiminnan kartoitus 20062007
Osallisuus ja vaikuttaminen
Monikulttuurisuus ja moniammatillisuus ohjaus- ja neuvontatyössä2007
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon osaamistarpeiden ennakointi vuosille 2015-20202007
Näyttötietoa ammattiosaamisesta I2007
Arviointi
Tekniikan ja liikenteen ala
Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala
Matkailu- ravitsemis- ja talousala
Näyttötutkinnot 1.1.20072007
Näyttötutkintojen osat 1.1.20072007
Ohjaus näyttötutkintoprosessissa2007
Oppimistulosten arvioinnin kehittämisprojektien väliraportti2007
Osaamistarveselvitys catering-alalla - Julkinen ruokapalvelu 20072007
Matkailu- ravitsemis- ja talousala
Paperiteollisuuden perustutkinnon osaamis- ja uudistamistarpeet 2015-20202007
Puutarha-alan osaamistarveselvitys2007
Romanin ja poliisin kohdatessa2007
Suhteita ja suunnanottoa. – Näkökulmia nuorten ohjaukseen2007
Suomen ja Viron ammatillinen koulutus2007
Kansainvälisyys
Tanssi ammatiksi?2007
Kulttuuriala
Tekstiili- ja vaatetusalan osaamistarpeiden ennakointi 20072007
Työssäoppimisen työsuojelu puutarhatalouden perustutkinnossa2007
Työvaltainen koulutus - mahdollisuus toiminnalliselle oppijalle2007
Valtionhallinnon kielitutkinnot - Språkexamina i reviderad form2007
Muu koulutus
Verkko-opetusyhteistyötä rakentamassa2007
Tieto- ja viestintätekniikka
Yhteistyöllä osaamista2007
Muu
Yhteistyöllä tukevat urapalvelut!2007
Ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositus2008
Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen ja opiskelijaksi ottamisen perusteiden kehittäminen2008
Ammattiosaajan työkykypassi2008
Ammattiosaamisen näyttöjen kehittämisprojektien loppuraportti2008
Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavan toimielimen tehtävät ja toimintamalleja2008
Ammattiosaamisen näytöt - kokemuksia ensimmäiseltä kierrokselta2008
Ammattiosaamisen näytöt ja näyttötutkinnot vertailussa2008
Ammattistartti2008
Arvioi, opi ja kehity2008
Arviointi
Arviointikokeilu II 2004-20072008
Arviointi
Julkisten kiinteistö-, kotityö-, siivous- ja toimitilapalvelualojen osaamistarveselvitys2008
Kansallisten näyttöaineistojen käyttökelpoisuus2008
Kiinan koulutusjärjestelmä2008
Koppi - maaston raivaamisesta vertaisarviointiin2008
Arviointi
Koulutustoimikuntien osallistuminen koulutustarpeen ennakointiin2008
Kuvauksia koulutuksen keskeyttämisestä2008
Laatua ja vaikuttavuutta kansainvälistymisen johtamiseen2008
Kansainvälisyys
Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon ammatillisia tulevaisuudennäkymiä2008
Näyttöaineistojen valmisteluprojektin loppuraportti2008
Näyttötutkinnot 1.1.20082008
Näyttötutkintojen osat 1.1.20082008
Näytöt oppimisen ohjaajana ja ammatillisen kasvun edistäjänä2008
Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämishankkeen 2003 - 2007 loppu- ja arviontiraportti2008
Oppilaan- ja opiskelijan ohjaus
Pintakäsittelyalan osaamistarpeiden ennakointi 20072008
Pohjoismainen vertailu työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja ammattiosaamisen näyttöön perustuvasta opiskelijan arvioinnista2008
Selvitys aikuisten lukiokoulutuksesta vuonna 20072008
Muu koulutus
Sähköä opetukseen!2008
Tieto- ja viestintätekniikka
Tietojenkäsittelyn perustutkinto, datanomi2008
Tieto- ja viestintätekniikka
Tuloksia ja johtopäätöksiä Koppi-hankkeesta 2002-20082008
Arviointi
Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja oppimisen laadunvarmistus2008
Arviointi
Työssäoppimisen työsuojelu liiketalouden perustutkinnossa2008
Työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa - RAKTU20062008
Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin, osat 1-42008
Fysiikka ja kemia
Viestintä2020 – Audiovisuaalisen viestinnän ja kuvallisen ilmaisun perustutkintojen osaamistarpeiden ennakointi2008
Viestintä ja media
Väliraportti - Selvitys ammattiosaamisen näyttöjen kehittämisestä2008
Yhteiseen ymmärrykseen tasa-arvosta2008
Ammatillisen peruskoulutuksen opetuksen ja ohjauksen määrä ja riittävyys2009
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa2009
Hyvinvointi ja turvallisuus
Kestävää ammatillista koulutusta2009
Kestävä kehitys
Koulutus ja sukupuolten tasa-arvo2009
Muu
Koulutus ja työvoiman kysyntä 2020. Tulevaisuuden työpaikat – osaajia tarvitaan.2009
Koulutus ja työvoiman kysyntä 2020. Väliarvio 2009.2009
Muu
Käsikirja ammatillisen koulutuksen toimijoille – Osaamiskehys opettajille, johtajille ja työpaikkaohjaajille2009
Laivojen sähkökäytön koulutuksen kehittämistarveselvitys2009
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus 2009
Monikulttuurisuus
Maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen keskeyttämisselvitys2009
Monikulttuurisuus
Opas ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteistyöhön2009
Yhteiset opinnot
Seuranta- ja palautejärjestelmän kehittäminen ammattiosaamisen näyttöihin2009
Arviointi
Työnantajaorganisaatioiden hyvät koulutuskäytännöt2009
Arviointi
Hyvä startti! – Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilun loppujulkaisu2010

Kestävää ammatillista koulutusta 2010
Kestävä kehitys
Koulu 3.02010
Tieto- ja viestintätekniikka
Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa2010
Tilastot
Merkkejä tulevaisuuden oppimisympäristöistä2010
Tieto- ja viestintätekniikka
Näyttötietoa ammattiosaamisesta II2010
Tekniikan ja liikenteen ala
Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala
Matkailu- ravitsemis- ja talousala
Arviointi
Onnistujia opinpolun siirtymissä – Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuskokeilun (ammattistartti) vaikuttavuus2010

Opettajien työhyvinvointi2010
Opetushallituksen päätös on ’painava’ paperi - ulkomaisen tutkinnon suorittaneiden kokemuksia tunnustamisesta2010
Kansainvälisyys
Opetusmaatilat, -puutarhat ja -tallit oppimisympäristöinä 2010
Kestävä kehitys
Luonnonvara- ja ympäristöala
Oppimisympäristöjä avartamassa 2010

Osaava opettaja 2010−20202010
Tasa-arvosuunnitelmien seuranta2010
Tasolta toiselle2010
Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi
Tohditko tunnistaa? 2010

Vahvuutena kansainvälisyys - Kansainvälisen toiminnan strateginen suunnittelu ammatillisessa koulutuksessa2010
Kansainvälisyys
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutuskokeilu (Ammattistartti) 2006–20102011
Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arvioinnin sähköinen järjestelmä2011
Arviointi
Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointi sähköiseen järjestelmään siirryttäessä2011
Arviointi
Ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoitus - Tulosmittariseloste vuodelle 20112011
Rahoitus
Ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoitus - Tulosmittariseloste vuodelle 20122011
Rahoitus
Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittäminen2011
Ammatillisten perustutkintojenperusteiden sekä valmistavien ja valmentavien koulutusten opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanon tilannekatsaus 20102011
Autoalan koulutuksen kehittämistarpeiden selvittäminen2011
Tekniikan ja liikenteen ala
Demokratiakasvatusselvitys2011
2012
Osallisuus ja vaikuttaminen
Viestintä ja media
Erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näytöt2011
Arviointi
Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala
Tekniikan ja liikenteen ala
Matkailu- ravitsemis- ja talousala
Kiinteistö- ja rakentamisalan osaamistarveraportti2011
Tekniikan ja liikenteen ala
Kommentoitu luettelo maahanmuuttajataustaisten opetuksen ja koulutuksen materiaaleista 20112011
Koulutus ja työvoiman kysyntä 2025 – Ennakointituloksia tulevaisuuden työpaikoista ja koulutustarpeista 2011
Tilastot
Koulutus ja työvoiman kysyntä 2025 - Väliraportti2011
Lapset ja nuoret mediaosallistujina2011
2012
Osallisuus ja vaikuttaminen
Viestintä ja media
Maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen tila lukuvuonna 2009-20102011
Tilastot
Merenkulkualan koulutuksen tila ja kehittämistarpeet2011
Tekniikan ja liikenteen ala
Metsäalan koulutuksen tuottamia kansainvälisiä valmiuksia2011
Luonnonvara- ja ympäristöala
Kansainvälisyys
Mitä verkostoissa teemme - Opetushallituksen Venäjä-ohjelma vuodesta 1995 2011
2012
Kansainvälisyys
Kestävä kehitys
Matematiikka
Taide- ja taitoaineet
Osallisuus ja vaikuttaminen
Opas aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen2011
Monikulttuurisuus
Opetushallituksen TOKI-hankkeen 2007–2010 loppuraportti2011
Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi
Toinen kotimainen ja vieraat kielet
Oppimistulokset - Rakennus- ja metsäalan perustutkinnot2011
Arviointi
Luonnonvara- ja ympäristöala
Tekniikan ja liikenteen ala
Osaava lähihoitaja 20202011
Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala
Tasa-arvo ja sukupuoli oppimateriaaleissa2011
Viestintä ja media
Tieto- ja viestintätekniikka opetuskäytössä2011
Tieto- ja viestintätekniikka
Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt ammatillisessa peruskoulutuksessa2011
Työvoiman tarve ja osaamisvaatimukset sosiaali- ja terveysalalla sekä hiusalalla2011
Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala
Aikuiset maahanmuuttajat perusopetukseen valmistavassa opetuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa2012
Monikulttuurisuus
Ammatillinen osaaminen metsäalan perustutkinnossa2012
Luonnonvara- ja ympäristöala
Arviointi
Ammatillinen osaaminen rakennusalan perustutkinnossa2012
Tekniikan ja liikenteen ala
Arviointi
Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä kehittämässä2012
Tieto- ja viestintätekniikka
Ammatillisten perustutkintojen perusteiden toimeenpano2012
Muu
Ammattitaito on aina muodissa 2012
Kulttuuriala
Tekniikan ja liikenteen ala
Finecvet suunnan näyttäjänä 2012
Kansainvälisyys
Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas2012
2013
Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala
Kansainvälinen kartoitus rehtoreiden työstä ja täydennyskoulutuksesta2012
Kansainvälisyys
Tilastot
Kansainvälistymisen kehittäminen ammatillisessa peruskoulutuksessa2012
Kansainvälisyys
Koulu nuorten näkemänä ja kokemana 2012
Osallisuus ja vaikuttaminen
Muu
Koulutuksen järjestäminen kohti 2020-lukua2012
Tilastot
Kansainvälisyys
Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 2011 - Årsbok för utbildningsstatistik 20112012
Tilastot
Laatua e-oppimateriaaleihin2012
2013
Tieto- ja viestintätekniikka
Luonto- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämisstrategia2012
Luonnonvara- ja ympäristöala
Matkailu- ja ravitsemisalan osaamistarveraportti2012
Matkailu- ravitsemis- ja talousala
Opetushallituksen asiantuntijalausunnot ulkomaisista ja suomalaisista tutkinnoista – palautetta asiakkailta2012
Kansainvälisyys
Opetussuunnitelma opettajankoulutuksessa2012
Muu
Rakennus-, pintakäsittely- ja talotekniikka-alojen oppimisympäristöjen turvallisuusopas2012
2013
Tekniikan ja liikenteen ala
Rehtorit ja oppilaitosjohtaminen2012
Muu
Romani ja terveyspalvelut2012
Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala
Selvitys ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistymisen nykytilasta 20112012
Kansainvälisyys
Selvitys ammatillisesta erityisopetuksesta2012
Muu
Selvitys toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija-asuntoloista2012
Työpaikkaohjaajien koulutus 3 ov2012
Oppilaan- ja opiskelijan ohjaus
Vankilaopetus Suomessa 20112012
Ammatillinen osaaminen hiusalan perustutkinnossa2013
Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala
Ammatillinen osaaminen maatalousalan perustutkinnossa2013
Luonnonvara- ja ympäristöala
Ammatillinen osaaminen sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnossa2013
Tekniikan ja liikenteen ala
Ammatillisen koulutuksen ja tutkintojärjestelmän kehittäminen2013
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma vuosina 2011−20122013
Ammatillisten perustutkintojen perusteiden sekä valmistavien ja valmentavien koulutusten opetussuunnitelmien toimeenpanon seuranta2013
Humanistisen ja kasvatusalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas2013
Humanistinen ja kasvatusala
Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa2013
Keskeisten oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluiden saavutettavuus ja moniammatillinen yhteistyö2013
Hyvinvointi ja turvallisuus
Koulutustoimikuntien laadullisen ennakoinnin selvitysten yhteenveto2013
Tilastot
Liiketalousalan osaamistarpeet - Ennakointitietoa koulutuksen suunnittelun tueksi2013
Yhteiskuntatieteiden liiketalouden ja kaupan ala
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus - Tilannekatsaus lukuvuodesta 2011-20122013
Maailman osaavin kansa 2020 2013
Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas2013
Matkailu- ravitsemis- ja talousala
Musiikkipedagogin käsikirja2013
Muu
Taide- ja taitoaineet
Opas ammatillisten opettajien työelämäjaksojen toteuttamiseen2013
Opas työpaikkaohjaajien koulutuksen toteuttamiseen2013
Opetusalan lähialueyhteistyö Suomen ja Venäjän välillä 1990-20122013
Kansainvälisyys
Oppimisen arvioinnin kontekstit ja käytännöt2013
Arviointi
Parempi oppia yhdessä - tukea eTwinning-hankkeesta2013
2012
Tieto- ja viestintätekniikka
Kansainvälisyys
Rehtorien työnkuvan ja koulutuksen määrittämistä sekä kelpoisuusvaatimusten uudistamista valmistelevan työryhmän raportti2013
Muu
Säveltäjäksi kasvattaminen2013
Taide- ja taitoaineet
Kulttuuriala
Tulevaisuuden työelämässä tarvittavan osaamisen jäljillä2013
Työpaikkaohjaajan osaamiskartta2013
Oppilaan- ja opiskelijan ohjaus
Vakinaisen ammattistartin alkuvaihe2013
Vesi- ja ympäristöhuollon oppimisympäristöjen turvallisuusopas2013
Luonnonvara- ja ympäristöala
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma2014
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seuranta 2011−20132014
Muu
Ammatillisen perustutkintojen perusteiden sekä valmistavien ja valmentavien koulutusten opetussuunnitelmien toimeenpanon seuranta - Tilannekatsaus 20122014
Auto-, kuljetus- ja ilmailualan koulutuksen laadullinen ennakointi2014
Tekniikan ja liikenteen ala
Esteettömästi toisen asteen opintoihin - opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun2014
Muu
Graafisen teollisuuden osaamistarveraportti2014
Tekniikan ja liikenteen ala
Hanketoiminnan ja hankkeiden vertaisarvioinnin arviointialueet ja -kriteerit 20142014
Arviointi
Hyvän ohjauksen kriteerit 2014
Muu
Koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten välinen yhteistyö, markkinointi ja sponsorointi2014
Viestintä ja media
Muu
Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 20142014
Tilastot
Moniammatillinen ja monialainen osaaminen sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alojen koulutuksessa 2014
Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala
Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas2014
Tekniikan ja liikenteen ala
Näkökulmia henkilökohtaistamiseen2014
2015
Muu
Opettajankoulutuksen tilannekatsaus2014
Muu
Opettajat Suomessa 20132014
Tilastot
Opetustoimen henkilöstökoulutuksen koordinointihanke 2011-20132014
Muu koulutus
Oppimisen yhteispeli -hankkeen arviointitutkimus2014
Muu
Oppisopimuskoulutuksen vertaisarvioinnin kansalliset arviointialueet ja -kriteerit2014
Arviointi
Muu
Osaaminen tuotantotyössä 20202014
Tekniikan ja liikenteen ala
Pientä säätöö!!2014
Muu koulutus
Prosessiteollisuuden alojen oppimisympäristöjen turvallisuusopas2014
Tekniikan ja liikenteen ala
Puutarha-alan ammatillisen koulutuksen kehittämisstrategia 2014-20342014
Luonnonvara- ja ympäristöala
Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas2014
Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala
Tasa-arvosuunnitelmien seuranta 20132014
Muu
Toisen asteen koulutuksen läpäisy ja keskeyttäminen2014
Tunnistatko näyttötutkintomestarin2014
Muu koulutus
Työnjohtokoulutuskokeilun vaikuttavuus2014
Yhteiskuntatieteiden liiketalouden ja kaupan ala
Tekniikan ja liikenteen ala
Vanhuspalveluiden osaamistarveraportti2014
Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala
Yhteisvoimin kohti uudistuvaa koulua 2014
Muu koulutus
Yleiset kielitutkinnot 20 vuotta2014
Muu koulutus
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma2015
Ammatillisten perustutkintojen perusteiden sekä valmistavien ja valmentavien koulutusten opetussuunnitelmien toimeenpanon seuranta2015
Tilastot
Ammatillisten perustutkintojen perusteiden toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa 2015
Arvioinnin opas 20152015
Arviointi
ECVETin toimeenpano ammatillisessa koulutuksessa2015
Kansainvälisyys
Erityisopetuksen käsikirja - Ammatillinen peruskoulutus ja aikuiskoulutus2015
Esiselvitys aikuiskoulutuksen ennakointimallista2015
Koulutuksen järjestäjille keinoja puuttua opiskeluun soveltumattomuuteen2015
Koulutus kannattaa!2015
Mitä tarkoittaa "ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuus"?2015
Näyttötutkintojärjestelmä 20 vuotta2015
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus - Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 20152015
Rahoitus
Osaamisen hankkiminen työpaikalla ammatillisessa peruskoulutuksessa2015
Osaamisperusteisuus todeksi – askelmerkkejä koulutuksen järjestäjille 2015
Muu
Peliteollisuuden osaamistarveraportti2015
Tieto- ja viestintätekniikka
Rikasta ja rakasta oppimista 2015
Tieto- ja viestintätekniikka
Todistukset 2015
Todistusmallit 2015 - Ammatilliset perustutkinnot ja valmentavat koulutukset2015
Ammatillinen koulutus ja innovaatio- ja tuotekehitystoiminta2016

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija-asuntolat 20152016
Ennakoinnin koontikatsaus2016
Tilastot
Järjestyssääntöjen laatiminen 2016
Hyvinvointi ja turvallisuus
Katsaus aikuisten romanien koulutustaustoihin2016
Monikulttuurisuus
Näyttötutkinto-opas 20162016
Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen läpäisy tilastoina2016
Ruokaketjun osaamistarpeet tulevaisuudessa2016

Vähittäiskaupan osaamistarveraportti2016
Yhteiskuntatieteiden liiketalouden ja kaupan ala
Aikuisten parissa tehtävän sosiaalialan työn osaamistarpeet2017
Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala
Ammatillisen koulutuksen digitalisaatio ja työelämäyhteistyö 2017
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintä ja media
Auktoroisoidun kääntäjän tutkinnon historiaa ja nykypäivää 2017

Energia-alan osaamistarpeet tulevaisuudessa2017
Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa koulutuksessa 20162017
Kiistanalaisia aiheita opettamassa 2017
Kansainvälisyys
Kiistoja hallinnoimassa2017
Osallisuus ja vaikuttaminen
Metsäalan osaamistarveraportti2017
Muutosilmiöitä koulutuksen rajapinnoilla2017
Opettajat ja rehtorit Suomessa 2016 2017
Tilastot
Q-KULT-työväline oppilaitoksen organisaatiokulttuurin analysointiin2017
Kansainvälisyys
Rakentavaa vuorovaikutusta2017
Osallisuus ja vaikuttaminen
Sujuvuutta siirtymiin 2017

Tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käyttöön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista koulussa2017
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintä ja media
Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Opetushallituksessa - päätöksen saaneiden kokemuksia 2017
Kansainvälisyys
Ulkomaisten yliopistojen opiskelijoiden saama hyöty suomen kielen opinnoista ja CIMOn ohjelmista2017
Kansainvälisyys
Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi
Valmasta vauhtia2017
Tilastot
Vieraskieliset perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa 2010-luvulla2017
Monikulttuurisuus
Tilastot
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn määrällisen seurannan selvitys lukuvuodelta 2016-2017 2018
Tilastot
Faktaa Express 4A/2018: Mitä nuoret ajattelevat kulttuurisesta moninaisuudesta ja avarakatseisuudesta? Tuloksia kyselystä vuodelta 20172018
Faktaa Express
Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa koulutuksessa 20172018
Liikenne- ja logistiikka-alan osaamis- ja koulutustarpeiden kehitysnäkymiä2018
Tilastot
Osallisuus ja vaikuttaminen
Opas seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa2018
Hyvinvointi ja turvallisuus
Osallisena opinnoissa2018
Osallisuus ja vaikuttaminen
Suomalaisten tutkinto-opiskelu ulkomaisissa korkeakouluissa2018
Kansainvälisyys