Julkaisut

Opetushallitus julkaisee vuosittain useita maksuttomia julkaisuja. Ne löytyvät verkkosivuilta pdf-muodossa. Maksullisia julkaisuja voi tilata Verkkokaupasta

Alla on listattu aakkosjärjestyksessä kaikki Opetushallituksen julkaisut. Lisäksi voit etsiä julkaisuja aihepiireittäin vasemmasta valikosta.

Katso myös ruotsinkieliset ja muilla kielillä olevat julkaisut.

Nimi Vuosi
Aamu- ja iltapäivätoiminnan tila ja kehittämistarpeet2018
Ahkerat & rohkeat osaajat maailmalla! 2017
AiHe – enemmän kuin aihioita aikuisopiskelun henkilökohtaistamiseen2004
Aihekokonaisuuksien tavoitteiden toteutumisen seuranta-arviointi 20102012
AiHe-projekti – Aikuisopiskelun henkilökohtaistaminen näyttötutkintotoiminnassa 2000–20032004
Aikuiset maahanmuuttajat perusopetukseen valmistavassa opetuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa2012
Aikuisille suunnatun perusopetuksen ja perusopetukseen valmistavan opetuksen nykytila2017
Aikuisopiskelijan ohjaus opintopolun tukena sekä oppilaitoksen toimintakulttuurin osana2004
Aikuisopiskelun henkilökohtaistamisen edellytykset ja käytännöt työssä oppimisen kontekstissa2004
Aikuisopiskelun henkilökohtaistamisesta aikuiskoulutuksen henkilökohtaistamiseen2007
Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus2007
Aikuisten parissa tehtävän sosiaalialan työn osaamistarpeet2017
Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti 2012
Alueellinen vaihtelu koulutuksessa2009
Alueelliset toisen asteen etäopetusverkostot2007
Alueiden työvoima- ja koulutustarpeiden muutoksia 2010-luvulla2007
Ammatillinen aikuiskoulutus verkkoon2004
Ammatillinen koulutus ja innovaatio- ja tuotekehitystoiminta2016
Ammatillinen osaaminen hiusalan perustutkinnossa2013
Ammatillinen osaaminen maatalousalan perustutkinnossa2013
Ammatillinen osaaminen metsäalan perustutkinnossa2012
Ammatillinen osaaminen rakennusalan perustutkinnossa2012
Ammatillinen osaaminen sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnossa2013
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutuskokeilu (Ammattistartti) 2006–20102011
Ammatillisen koulutuksen digitalisaatio ja työelämäyhteistyö 2017
Ammatillisen koulutuksen ja tutkintojärjestelmän kehittäminen2013
Ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen ehkäisy ja ammatilliseen koulutukseen aktivointi– Rahalla vai rakkaudella?2006
Ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositus2008
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn määrällisen seurannan selvitys lukuvuodelta 2016-2017 2018
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma2015
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma2014
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma vuosina 2011−20122013
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seuranta 2011−20132014
Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen ja opiskelijaksi ottamisen perusteiden kehittäminen2008
Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arvioinnin sähköinen järjestelmä2011
Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointi sähköiseen järjestelmään siirryttäessä2011
Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä kehittämässä2012
Ammatillisen peruskoulutuksen opetuksen ja ohjauksen määrä ja riittävyys2009
Ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelmien uudistuminen2006
Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija-asuntolat 20152016
Ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoitus - Tulosmittariseloste vuodelle 20112011
Ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoitus - Tulosmittariseloste vuodelle 20122011
Ammatillisen peruskoulutuksen tutkinto- ja opetussuunnitelmauudistuksen toteutuminen2004
Ammatillisen perustutkintojen perusteiden sekä valmistavien ja valmentavien koulutusten opetussuunnitelmien toimeenpanon seuranta - Tilannekatsaus 20122014
Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittäminen2011
Ammatillisten perustutkintojen perusteiden sekä valmistavien ja valmentavien koulutusten opetussuunnitelmien toimeenpanon seuranta2015
Ammatillisten perustutkintojen perusteiden sekä valmistavien ja valmentavien koulutusten opetussuunnitelmien toimeenpanon seuranta2013
Ammatillisten perustutkintojen perusteiden toimeenpano2012
Ammatillisten perustutkintojen perusteiden toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa 2015
Ammatillisten perustutkintojenperusteiden sekä valmistavien ja valmentavien koulutusten opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanon tilannekatsaus 20102011
Ammattiosaajan työkykypassi2008
Ammattiosaamisen näyttöjen kehittämisprojektien loppuraportti2008
Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavan toimielimen tehtävät ja toimintamalleja2008
Ammattiosaamisen näyttöjen vaikutus opettajan ja työpaikkaohjaajan työkuvaan2007
Ammattiosaamisen näyttöjen vaikutus opetusjärjestelyihin ja opetusmenetelmiin - vain hyviä ajatuksia vai todellista toiminnan muutosta?2006
Ammattiosaamisen näytöillä kansallista arviointitietoa2006
Ammattiosaamisen näytöt2004
Ammattiosaamisen näytöt - kokemuksia ensimmäiseltä kierrokselta2008
Ammattiosaamisen näytöt ja näyttötutkinnot vertailussa2008
Ammattiosaamisen näytöt käyttöön2006
Ammattistartti2008
Ammattitaito on aina muodissa 2012
Arvaanko vai arvioinko?2008
Arvioi, opi ja kehity2008
Arvioinnilla laatua koulutukseen2006
Arvioinnin opas 20152015
Arviointia akanvirrassa2014
Arviointikokeilu II 2004-20072008
Asiakastyytyväisyyskyselyt ammatillisia oppilaitoksia ja oppisopimustoimintaa varten2004
Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon historiaa ja nykypäivää 2017
Auto-, kuljetus- ja ilmailualan koulutuksen laadullinen ennakointi2014
Autoalan koulutuksen kehittämistarpeiden selvittäminen2011
Demokratiakasvatusselvitys2011
2012
Digitalisaatio ammatillisessa koulutuksessa2018
ECVETin toimeenpano ammatillisessa koulutuksessa2015
Ei taito taakkana ole2006
Eivät he muuta tekisikään2007
E-learning Nordic 2006 - Tietotekniikan vaikutukset koulutyöhön2006
Elämää vai ylioppilastutkintoa varten 2009
Energia-alan osaamistarpeet tulevaisuudessa2017
Englannin kielen A-oppimäärän oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 20132014
Ennakoinnin koontikatsaus2016
Erilaiset oppijat - Yhteinen koulu2006
Erityisopetuksen käsikirja - Ammatillinen peruskoulutus ja aikuiskoulutus2015
Erityisopetuksen suunnitelma ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa2005
Erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näytöt2011
Esi- ja perusopetuksen oppilashuollon palvelurakenteen arviointi kehittäjäkunnissa2010
Esiopetuksen laatu ja merkitys2007
Esiselvitys aikuiskoulutuksen ennakointimallista2015
Esteettömästi toisen asteen opintoihin - opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun2014
Etälukion opinto-opas2005
Eurooppalaisen vertaisarvioinnin opas ammatilliseen peruskoulutukseen(The European Peer Review Manual for initial VET)2007
Faktaa 1A/2018: Laatua ja kilpailukykyä. Ammatillisessa koulutuksessa työskentelevien kansainvälinen toiminta ja sen vaikutukset oppilaitoksessa2018
Faktaa Express 1A/2017: Uusia asioita ja perspektiiviä tavalliseen koulutyöhön 2017
Faktaa Express 1A/2018: Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen2018
Faktaa Express 2A/2017: Ulkomaille lähtee joustava ja erilaisia näkökulmia ymmärtävä opiskelija2017
Faktaa Express 2A/2018: Nuorten maailma muuttuu, miten nuorisotyö vastaa? Suomalaiset osallistujat ovat saaneet merkittävää hyötyä Erasmus+ -ohjelman strategisista kehittämishankkeista2018
Faktaa Express 3A/2017: Keitä ovat ulkomaalaisten korkeakoulujen suomalaiset tutkinto-opiskelijat? 2017
Faktaa Express 3A/2018: Perusopetuksen tutoropettajatoiminta Suomessa2018
Faktaa Express 4A/2017: Tilastoja koulujen kansainvälisestä toiminnasta lukuvuonna 2016–20172017
Faktaa Express 4A/2018: Mitä nuoret ajattelevat kulttuurisesta moninaisuudesta ja avarakatseisuudesta? Tuloksia kyselystä vuodelta 20172018
Faktaa Express 5A/2017: Tilastoja korkeakouluopiskelijoiden ulkomaanjaksoista 2016 2017
Faktaa Express 5A/2018: Mikä vei ulkomaille, mikä toisi takaisin Suomeen? Kysely korkeakoulututkintoa ulkomailla opiskeleville2018
Faktaa Express 6A/2017: Tilastoja ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista Suomen korkeakouluissa 2016 2017
Faktaa Express 6A/2018: Mikä toi Suomeen, millaista opiskelu täällä on?2018
Faktaa Express 7A/2018: Vierailulla, vaihto-oppilaana ja oppimassa ulkomaisella työpaikalla. Tilastoja lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien kansainvälisestä liikkuvuudesta 20172018
Faktaa Express 8A/2018: Tilastoja korkeakouluopiskelijoiden ulkomaanjaksoista 20172018
Faktaa Express 9A/2018: Tilastoja ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista Suomen korkeakouluissa 2017 2018
Finecvet suunnan näyttäjänä 2012
Graafisen teollisuuden osaamistarveraportti2014
Haenyt ja KOULUTA2009
Hanketoiminnan ja hankkeiden vertaisarvioinnin arviointialueet ja -kriteerit 20142014
Henkilökohtaistaminen ja työelämäyhteistyö avain laatuun ja vaikuttavuuteen2006
Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa2007
Henkilökohtaistamisen hyvät käytännöt, mallit ja mekanismit2006
Henkilökohtaistamisen kehittämiskoulutus – synnytystä, kasvua ja elon hetkiä2004
Historian ja yhteiskuntaopin oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 20112012
Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas2012
2013
Humanistisen ja kasvatusalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas2013
Huomisen hyvinvointia – Kehys oppilashuollon kehittämiselle2011
2012
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa2009
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lukioissa2009
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa2007
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa 22008
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen perusopetuksessa 20092010
Hyvä koulukirjasto2002
Hyvä startti! – Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilun loppujulkaisu2010
Hyvän ohjauksen kriteerit 2014
Hyvästä paremmaksi − kehittämisideoita kielten oppimistulosten arviointien osoittamiin haasteisiin2015
Hyödyllinen pakkolasku - Matematiikan oppimistulokset peruskoulun päättövaiheessa 20122013
Julkisten kiinteistö-, kotityö-, siivous- ja toimitilapalvelualojen osaamistarveselvitys2008
Julkisuus ja tiedonhallinta opetustoimessa2018
Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa2013
Järjestyssääntöjen laatiminen 2016
Kaikki tiet vievät Suomeen2004
Kannattavaa opiskelua? - opintojen keskeyttäminen ammatillisissa oppilaitoksissa2007
Kansainvälinen kartoitus rehtoreiden työstä ja täydennyskoulutuksesta2012
Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa koulutuksessa 20162017
Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa koulutuksessa 20172018
Kansainvälinen rehtorikartoitus - Kartoitus oppilaitosjohdon työstä ja täydennyskoulutuksesta2012
Kansainvälisen toiminnan laatusuositukset2011
Kansainväliset opetussuunnitelmasuuntaukset2011
Kansainvälistymisen kehittäminen ammatillisessa peruskoulutuksessa2012
Kansakuntaa rakentamassa – Autonomian juhlaa2009
Kansalaisopistojen laatupalkintokilpailu ja opistojen hyvät käytännöt2011
Kansallisen näyttöperusteisen oppimistulosten arviointijärjestelmän kehittäminen ammatillisiin perustutkintoihin2005
Kansalliskieliselvitys2011
Kansallisten näyttöaineistojen käyttökelpoisuus2008
Kasvatuksen ja koulutuksen tutkimusrekisteri Educational research in Finland 2007-20082009
Katsaus aikuisten romanien koulutustaustoihin2016
Kehityskumppanuutta oppimassa2015
Kerhot hyrräämään2011
2012
Kerroin kaiken tietämäni2004
Keskeisten oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluiden saavutettavuus ja moniammatillinen yhteistyö2013
Kestävän elämäntavan oppiminen2007
Kestävän kehityksen toteutuminen ammatillisissa oppilaitoksissa ja opettajien täydennyskoulutustarpeet2007
Kestävää ammatillista koulutusta2009
Kestävää ammatillista koulutusta 2010
Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2006-20142006
Kieli koulun ytimessä – näkökulmia kielikasvatukseen2016
Kielipuntari2011
Kielitivoli - Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen2011
Kielitivoli! - Peruskoulun vieraiden kielten opetuksen kehittämishankkeessa 2009–2011 koettua: tuloksia ja toimintatapoja2012
KIELO2008
Kielten tarjonta ja kielivalintojen perusteet perusopetuksessa2011
Kieltenopetuksen kehittäminen2006
Kiinan koulutusjärjestelmä2008
Kiinteistö- ja rakentamisalan osaamistarveraportti2011
Kiistanalaisia aiheita opettamassa 2017
Kiistoja hallinnoimassa2017
Kohti kestävää ammatillista koulutusta2006
Kohti monikulttuurista koulua - taidetyöpajat osana kulttuurikasvatusta2010
Kokeilusta todelliseen kehittämiseen2006
Kokemukset kiertoon 2013
Kokemuksia ja näkemyksiä terveystiedon opetuksesta yläkouluissa2009
Kommentoitu luettelo maahanmuuttajataustaisten opetuksen ja koulutuksen materiaaleista 20112011
Koppi - maaston raivaamisesta vertaisarviointiin2008
Korkeakouluyhteistyötä Venäjän kanssa2017
Kotitalouden opetustilat ja työturvallisuus2005
Kotitalouden opetustilat ja työturvallisuus2014
Koulu - Sukupuoli - Oppimistulokset2004
Koulu 3.02010
Koulu kohtaa maailman2011
Koulu nuorten näkemänä ja kokemana 2012
Koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten välinen yhteistyö, markkinointi ja sponsorointi2014
Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-2010 – WHO-Koululaistutkimus (HBSC-Study)2012
Koulukuljetusopas2007
Koulukuljetusopas2011

Koululiikunnan kehittäminen2007
Koulun pieni kulttuurikirja2002
Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen2018
Koulutuksen järjestäjille keinoja puuttua opiskeluun soveltumattomuuteen2015
Koulutuksen järjestäminen kohti 2020-lukua2012
Koulutuksen määrälliset indikaattorit 20012001
Koulutuksen määrälliset indikaattorit 20032003
Koulutuksen määrälliset indikaattorit 20042004
Koulutuksen määrälliset indikaattorit 20052005
Koulutuksen määrälliset indikaattorit 20062006
Koulutuksen määrälliset indikaattorit 20082008
Koulutuksen määrälliset indikaattorit 20092009
Koulutuksen määrälliset indikaattorit 20102010
Koulutuksen ohjaus2013
Koulutuksen paikallinen arviointi vuonna 20042005
Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 2011 - Årsbok för utbildningsstatistik 20112012
Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 20142014
Koulutus ja sukupuolten tasa-arvo2009
Koulutus ja työvoiman kysyntä 20152004
Koulutus ja työvoiman kysyntä 2020. Tulevaisuuden työpaikat – osaajia tarvitaan.2009
Koulutus ja työvoiman kysyntä 2020. Väliarvio 2009.2009
Koulutus ja työvoiman kysyntä 2025 – Ennakointituloksia tulevaisuuden työpaikoista ja koulutustarpeista 2011
Koulutus ja työvoiman kysyntä 2025 - Väliraportti2011
Koulutus kannattaa!2015
Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet2006
Koulutustoimikuntien laadullisen ennakoinnin selvitysten yhteenveto2013
Koulutustoimikuntien osallistuminen koulutustarpeen ennakointiin2008
Kulttuuria perinnöksi, Suomen Tammi projektista verkostoksi2006
Kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvä osaaminen perusopetuksessa 2018
Kun projekti päättyy, mitä jää jäljelle?2006
Kunnat koulutuksen kehittäjinä2014
Kuorma kasvaa - voiko johtajuutta jakaa?2006
Kuraattorit ammatillisessa koulutuksessa2007
Kuurojen ja viittomakielisten oppilaiden lukumäärä ja opetusjärjestelyt2014
Kuvataiteen opetustilojen suunnitteluopas2007
Kuvauksia koulutuksen keskeyttämisestä2008
Käsikirja ammatillisen koulutuksen toimijoille – Osaamiskehys opettajille, johtajille ja työpaikkaohjaajille2009
Käsin kirjoittaminen vuonna 20002000
Laatua e-oppimateriaaleihin2012
2013
Laatua erityisopetukseen vai yleisopetukseen?2005
Laatua ja vaikuttavuutta kansainvälistymisen johtamiseen2008
Laatua koulun ja kodin yhteistyöhön2007
Laatua toisilta oppimalla – Laatuhankkeiden tulosten kartoitus, analysointi ja levittäminen 2006
Lahjakkaat lukiolaiset -Avaruusfysiikan kesäkoulu vuosina 2001 - 20042005
Lahjakkaat lukiolaiset -Matematiikan ja fysiikan kesäkoulut vuosina 2001 - 20052005
Laivojen sähkökäytön koulutuksen kehittämistarveselvitys2009
Lapsen parhaaksi2006
Lapset ja nuoret mediaosallistujina2011
2012
Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon ammatillisia tulevaisuudennäkymiä2008
Lapsissa on tulevaisuus2011
Lasten sosioemotionaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa2017
LATUa myöten uusiutuviin käytänteisiin2006
Liikenne- ja logistiikka-alan osaamis- ja koulutustarpeiden kehitysnäkymiä2018
Liiketalousalan osaamistarpeet - Ennakointitietoa koulutuksen suunnittelun tueksi2013
Liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuvat perusopetuksen tilat, kalusteet ja varusteet2009
Liikunnan arviointi peruskoulussa 20032004
Liikunnan oppimistulosten seuranta-arviointi perusopetuksessa 20102011
Liikunta ja oppiminen2012
Luen, kirjoitan ja ratkaisen2006
Lukiodiplomin yleiset suoritusohjeet 2011–20122011
Lukioiden alueellinen yhteistyö 2004 - 20062005
Lukioiden taloudellisuus vuosina 1980-20032005
Lukiolainen tieto- ja viestintätekniikan käyttäjänä2013
Lukion ja ammatillisen peruskoulutuksen oppilaskuntatoiminnan kartoitus 20062007
Lukion muiden uskontojen opetussuunnitelmien perusteet 20062006
Lukion opetussuunnitelma-analyysi 20062007
Lukion opetussuunnitelman uudistaminen vuosina 2001-20052005
Lukion tulevaisuus 20302011
Luku- ja kirjoitustaidottomien aikuisten maahanmuuttajien koulutus2005
Lukujuttu2001
Luku-Suomessa taottua2005
LUMA-projekti tiedottaa 102005
LUMA-projekti tiedottaa 92004
Lumipallo-projekti 2000–2004 loppuraportti2004
Luokanohjaajan käsikirja2007
Luokattoman lukion toimivuus 20052005
Luonnontieteellinen osaaminen perusopetuksen 9. luokalla 20112012
Luonnontieteiden opetuksen kehittämishaasteita 20122012
2013
Luonnontieteiden opetustilat, työturvallisuus ja välineet2011
Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen peruskoulutuksen kehittämisohjelma2005
Luonto- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämisstrategia2012
Luonto- ja ympäristöalan osaamistarveselvitys2005
Luovuus pedagogiikka2007
Maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 20102011
Maahanmuuttajaoppilaat ja koulutus2008
Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa2010
Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa2016
Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat lukiokoulutuksessa 20082008
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus2006
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus 2009
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus - Tilannekatsaus lukuvuodesta 2011-20122013
Maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen keskeyttämisselvitys2009
Maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen tila lukuvuonna 2009-20102011
Maahanmuuttajien koulutus Suomessa – tilannekatsaus2011
Maahanmuuttajien opiskelu lukiossa2008
Maailman osaavin kansa 2020 2013
Maailmankansalainen ja media2009
MaRaTa- Best Practices2004
Matematiikan oppimistulosten kansallinen arviointi 6. vuosiluokalla vuonna 20072008
Matkailu- ja ravitsemisalan osaamistarveraportti2012
Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas2013
Me ja media - nuoret mediavaikuttajina2007
Merenkulkualan koulutuksen tila ja kehittämistarpeet2011
Merkkejä tulevaisuuden oppimisympäristöistä2010
Metsäalan koulutuksen tuottamia kansainvälisiä valmiuksia2011
Metsäalan osaamistarveraportti2017
Metsäkoneenkuljettajaopiskelijoiden opintojen keskeyttäminen ja valmistumisen jälkeinen sijoittuminen2005
Miksi jää sulaa?2008
Millä koulutuksella mihin tehtäviin laboratorioalalla?2006
Missä ohjaus on menossa? Arviointia oppilaanohjauksen kehittämisestä syksyllä 20082009
Miten matematiikan taidot kehittyvät?2010
Miten ohjaus on kehittynyt? 2010
Miten peruskoululaiset kirjoittavat?2011
Miten ruotsia osataan peruskoulussa?2009
Miten tuemme opiskelijaa oppilaitoksessamme?2005
Mitä tarkoittaa "ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuus"?2015
Mitä verkostoissa teemme - Opetushallituksen Venäjä-ohjelma vuodesta 1995 2011
2012
Moniammatillinen ja monialainen osaaminen sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alojen koulutuksessa 2014
Monikulttuurinen kouluyhteisö2010
Monikulttuurisuus ja moniammatillisuus ohjaus- ja neuvontatyössä2007
Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -ohjelma2010
Monta tapaa tukea - Joustavan perusopetuksen yhteistyömuotoja elämänhallinnan kehittymiseen2011
2012
Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas2014
Musiikin opetustilojen suunnitteluopas2012
Muutosilmiöitä koulutuksen rajapinnoilla2017
Muuttuva oppilaitosjohtaminen 2012
Muuttuvat kunnat koulutuksen järjestäjinä 2013
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon osaamistarpeiden ennakointi vuosille 2015-20202007
Nuorten osallisuushanke2008
Nuorten osallisuushankkeen hyvät käytännöt2006
NUOTTA 2015 - Nuorisoalan koulutustoimikunnan alaisen koulutuksen tarveselvitys2006
Näkökulmia henkilökohtaistamiseen2014
2015
Näyttöaineistojen valmisteluprojektin loppuraportti2008
Näyttöjen kustannusvaikutusselvitys2004
Näyttötietoa ammattiosaamisesta I2007
Näyttötietoa ammattiosaamisesta II2010
Näyttötutkinnot 1.1.20072007
Näyttötutkinnot 1.1.20082008
Näyttötutkintojen osat 1.1.20072007
Näyttötutkintojen osat 1.1.20082008
Näyttötutkintojärjestelmä 20 vuotta2015
Näyttötutkinto-opas 20162016
Näytöt oppimisen ohjaajana ja ammatillisen kasvun edistäjänä2008
Ohjauksen ajankäytön seuranta2006
Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen2007
Ohjauksen polkuja 2012
Ohjaus näyttötutkinnon ja valmistavan koulutuksen henkilökohtaistamisessa2004
Ohjaus näyttötutkintoprosessissa2007
Oma kieli kullan kallis2007
On annettu hyviä numeroita2008
Ongelmalliset oppijat2008
Onko laskutaito laskussa? - Matematiikan oppimistulokset peruskoulun päättövaiheessa 20112012
Onnistujia opinpolun siirtymissä – Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuskokeilun (ammattistartti) vaikuttavuus2010
Opas ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteistyöhön2009
Opas ammatillisten opettajien työelämäjaksojen toteuttamiseen2013
Opas seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa2018
Opas työpaikkaohjaajien koulutuksen toteuttamiseen2013
OPEMONEEN2005
Opettajan työelämäosaamisen opinnot 23 op2006
Opettajankoulutuksen tilannekatsaus2014
Opettajat ja rehtorit Suomessa 2016 2017
Opettajat päteviksi tietoyhteiskuntaan I2005
Opettajat Suomessa 20052006
Opettajat Suomessa 20082009
Opettajat Suomessa 20102011
Opettajat Suomessa 20132014
Opettajien työhyvinvointi2010
Opetuksen järjestäjien ja rehtoreiden näkemyksiä ja kokemuksia perusopetuksen vuoden 2004 opetussuunnitelmauudistuksesta2009
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus - Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 20142014
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus - Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 20132013
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus - Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 20152015
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus - Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 20162016
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus - Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 20172017
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus - Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 20182018
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus 20082008
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus 20092009
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus 20102010
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus 20112011
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus 20122012
Opetusalan lähialueyhteistyö Suomen ja Venäjän välillä 1990-20122013
Opetushallituksen asiantuntijalausunnot ulkomaisista ja suomalaisista tutkinnoista – palautetta asiakkailta2012
Opetushallituksen kansainvälisen toiminnan viitekehys2010
Opetushallituksen päätös on ’painava’ paperi - ulkomaisen tutkinnon suorittaneiden kokemuksia tunnustamisesta2010
Opetushallituksen TOKI-hankkeen 2007–2010 loppuraportti2011
Opetushallituksen tutkimusstrategia 2010–20152010
Opetusmaatilat, -puutarhat ja -tallit oppimisympäristöinä 2010
Opetussuunnitelma opettajankoulutuksessa2012
Opetustoimen henkilöstökoulutuksen koordinointihanke 2011-20132014
Opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen oppilaitosverkon tilanne lukuvuonna 2004–20052006
Opinto-ohjauksen tila aikuisoppilaitoksissa2004
Opiskelijan arvioinnin hyviä käytäntöjä2008
Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämishankkeen 2003 - 2007 loppu- ja arviontiraportti2008
Oppimaan oppiminen ala-asteella 22005
Oppimisaihioiden testaus suomalaisissa Celebrate-kouluissa vuonna 2003-20042004
Oppimisen arvioinnin kontekstit ja käytännöt2013
Oppimisen yhteispeli -hankkeen arviointitutkimus2014
Oppimistulokset - Rakennus- ja metsäalan perustutkinnot2011
Oppimistulosten arvioinnin kehittämisprojektien väliraportti2007
Oppimistulosten ja asenteiden muuttuminen perusopetuksen ylempien luokkien aikana2006
Oppimisympäristöjä avartamassa 2010
Oppisopimuskouluttajien laatupalkintokilpailu ja kilpailussa menestyneiden työnantajaorganisaatioiden hyvät koulutuskäytännöt2005
Oppisopimuskoulutuksen vertaisarvioinnin kansalliset arviointialueet ja -kriteerit2014
Osaaminen kestävällä perustalla - Suomen PISA-tulosten kehitys vuosina 2000–20092014
Osaaminen tuotantotyössä 20202014
Osaamisen hankkiminen työpaikalla ammatillisessa peruskoulutuksessa2015
Osaamisen osoittamisen, arvioinnin ja todentamisen laadunhallinta ammatillisessa koulutuksessa2018
Osaamisperusteisuus todeksi – askelmerkkejä koulutuksen järjestäjille 2015
Osaamistarveselvitys catering-alalla - Julkinen ruokapalvelu 20072007
Osaanko? Uskallanko? Tottakai! – Opas koulujen kansainvälistämiseen2008
Osaava lähihoitaja 20202011
Osaava opettaja 2010−20202010
Osallisena opinnoissa2018
Osallistavaa koulua rakentamassa2005
Paperiteollisuuden perustutkinnon osaamis- ja uudistamistarpeet 2015-20202007
Parempi oppia yhdessä - tukea eTwinning-hankkeesta2013
2012
Peliteollisuuden osaamistarveraportti2015
Peruskoulu uudistuu2004
Peruskoulun 5., 7. ja 9. luokan oppilaiden koulukokemukset ja koettu terveys2008
Peruskoulun käsityön opetustilojen suunnitteluopas2002
Peruskoulun lisäopetus ja jatko-ohjaustyö2004
Perusopetukseen valmistava opetus2008
Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen läpäisy tilastoina2016
Perusopetuksen matematiikan kansalliset oppimistulokset 9. vuosiluokalla 20042005
Perusopetuksen matematiikan oppimistulosten pitkittäisarviointi vuosina 2005–20122013
Perusopetuksen muiden uskontojen opetussuunnitelman perusteet 20062006
Perusopetuksen musiikin, kuvataiteen ja käsityön oppimistulosten arviointi 9. vuosiluokalla2011
Perusopetuksen oppilaskuntatoiminnan kartoitus 20052006
Perusopetuksen oppimistulosten meta-arviointi2004
Perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sekä oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen kehittämissuunnitelma2005
Perusopetuksen vuoden 2004 opetussuunnitelmauudistus2007
Pienten lähikoulujen kehittämishanke 20042005
Pintakäsittelyalan osaamistarpeiden ennakointi 20072008
Pohjoismainen vertailu työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja ammattiosaamisen näyttöön perustuvasta opiskelijan arvioinnista2008
Projektipäällikön kuusipaikkamalli2006
Prosessiteollisuuden alojen oppimisympäristöjen turvallisuusopas2014
Puutarha-alan ammatillisen koulutuksen kehittämisstrategia 2014-20342014
Puutarha-alan osaamistarveselvitys2007
Pysäytyskuvia2006
Päiväkodista peruskouluun 2013
Q-KULT-työväline oppilaitoksen organisaatiokulttuurin analysointiin2017
Rajatonta palvelua?2005
Rakennus-, pintakäsittely- ja talotekniikka-alojen oppimisympäristöjen turvallisuusopas2012
2013
Rakentavaa vuorovaikutusta2017
Ranskan kielen A- ja B-oppimäärän oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 20132014
Reformi tavoitteista toiminnaksi2018
Rehtorien työnkuvan ja koulutuksen määrittämistä sekä kelpoisuusvaatimusten uudistamista valmistelevan työryhmän raportti2013
Rehtorit ja oppilaitosjohtaminen2012
Rikasta ja rakasta oppimista 2015
Romanilasten perusopetuksen tila2004
Romanin ja poliisin kohdatessa2007
Romanioppilaiden perusopetuksen tilannekatsaus 2010-2011 ja toimenpide-ehdotukset2011
2012
Romanioppilaiden perusopetuksen tuen hyviä käytäntöjä2011
Ruokaketjun osaamistarpeet tulevaisuudessa2016
Ruotsin kielen A-oppimäärän oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 20132014
Saksan kielen A- ja B-oppimäärän oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 20132014
Selvitys aikuisten lukiokoulutuksesta vuonna 20072008
Selvitys ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistymisen nykytilasta 20112012
Selvitys ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta2004
Selvitys ammatillisesta erityisopetuksesta2012
Selvitys ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavasta toimielimestä2006
Selvitys ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavasta toimielimestä2006
Selvitys kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinnon työelämävastaavuudesta ja osaamistarpeesta2006
Selvitys lukiodiplomien suorittamisesta2011
Selvitys opetussuunnitelmasuosituksen tarpeesta Suomi-kouluissa2013
Selvitys taide- ja taitoaineiden opiskelutuntimääristä peruskoulussa2009
Selvitys toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija-asuntoloista2012
Selvitys valtion tuen vaikutuksesta ammatillisen peruskoulutuksen kansainvälistymiseen2004
Selvitys viittomakielen sisällyttämisestä yleisiin kielitutkintoihin2012
Selvitys vuonna 2005 perusopetuksen päättävistä oppilaista, jotka eivät hakeneet opiskelupaikkaa kevään toisen asteen yhteishaussa2005
Sen edestään löytää2011
Seuranta- ja palautejärjestelmän kehittäminen ammattiosaamisen näyttöihin2009
Seutuelämää opetustoimessa2010
Siirtymät sujuviksi - ehyttä koulupolkua rakentamassa2005
Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen2008
2009
Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas2014
Suhteita ja suunnanottoa. – Näkökulmia nuorten ohjaukseen2007
Sujuvuutta siirtymiin 2017
Sukupuolenmukaista vaihtelua koululaisten oppimistuloksissa ja asenteissa2013
2014
Sukupuolijäsennys perusopetuksen oppikirjoissa2010
Suomalaisnuorten lukemisen ja verkon käytön monipuolisuus 2012
Suomalaisten tutkinto-opiskelu ulkomaisissa korkeakouluissa2018
Suomen ja Viron ammatillinen koulutus2007
Suomi ja ruotsi toisena kielenä -opetuksen ja perusopetuksen loppuvaiheessa Suomeen tulleiden maahanmuuttajanuorten opetuksen järjestäminen perusopetuksessa2013
Suomi toisena kielenä - Kommentoitu luettelo oppi- ja tukimateriaaleista2006
Suomi toisena kielenä perusopetuksessa 20082008
Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuositus 20152015
Suuntaviivat ja vapaan sivistystyön hanketoiminnan kehittyminen2008
Sähköä opetukseen!2008
Taide ja taito – kiinni elämässä!2009
Taide- ja taitoaineiden oppimistulokset - asiantuntijoiden arviointia2011
Taiteen perusopetus 20082009
Tanssi ammatiksi?2007
Tarinoita yhtenäisestä perusopetuksesta2007
Tarinoita yhtenäisestä perusopetuksesta2007
Tasa-arvo ja sukupuoli oppimateriaaleissa2011
Tasa-arvosuunnitelmien seuranta2010
Tasa-arvosuunnitelmien seuranta 20132014
Tasa-arvotyö on taitolaji2015
Tekstiili- ja vaatetusalan osaamistarpeiden ennakointi 20072007
Temaattisia näkökulmia perusopetuksen tasa-arvoon2006
Terveystiedon oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 20132014
Tiedosta käytännöksi – OECD tietoon perustuvan koulutuspolitiikan tukena2011
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön täydennyskoulutus2005
Tieto- ja viestintätekniikka opetuskäytössä2011
Tietoa, tutkimusta ja koulutuspolitiikkaa2006
Tietoja ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen nykytilasta ja muutoksista vuosina 1990–20062006
Tietojenkäsittelyn perustutkinto, datanomi2008
Tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käyttöön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista koulussa2017
Tiivistelmä ja päätelmiä perusopetuksen musiikin, kuvataiteen, käsityön ja liikunnan oppimistulosten arvioinnista 9. vuosiluokalla2011
Todistukset 2015
Todistusmallit 2015 - Ammatilliset perustutkinnot ja valmentavat koulutukset2015
Tohditko tunnistaa? 2010
Toimivatko päättöarvioinnin kriteerit? 2013
Toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija-asuminen 20052005
Toisen asteen koulutuksen läpäisy ja keskeyttäminen2014
Tuen portailla - Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta 2008–20122014
Tulevaisuuden työelämässä tarvittavan osaamisen jäljillä2013
Tulevaisuuskasvatus - passi tulevaisuuteen2007
Tuloksia ja johtopäätöksiä Koppi-hankkeesta 2002-20082008
Tunnistatko näyttötutkintomestarin2014
Tunnustetaanko tutkinnot tehokkaasti?2006
Tutkittua tietoa oppimisympäristöistä2012
2013
Työnantajaorganisaatioiden hyvät koulutuskäytännöt2009
Työnjohtokoulutuskokeilun vaikuttavuus2014
Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja oppimisen laadunvarmistus2008
Työpaikkaohjaajan osaamiskartta2013
Työpaikkaohjaajien koulutus 3 ov2012
Työpaikkaohjaajien koulutusohjelman perusteet 2 ov2004
Työrauha tavaksi 2010
Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt ammatillisessa peruskoulutuksessa2011
Työssäoppimisen työsuojelu hiusalan perustutkinnossa2005
Työssäoppimisen työsuojelu kauneudenhoitoalan perustutkinnossa2005
Työssäoppimisen työsuojelu kemiantekniikan perustutkinnossa2006
Työssäoppimisen työsuojelu kone- ja metallialan perustutkinnossa2004
Työssäoppimisen työsuojelu laboratorioalan perustutkinnossa2006
Työssäoppimisen työsuojelu liiketalouden perustutkinnossa2008
Työssäoppimisen työsuojelu luonto- ja ympäristöalan perustutkinnossa2006
Työssäoppimisen työsuojelu maatalousalan perustutkinnossa2006
Työssäoppimisen työsuojelu pintakäsittelyalan perustutkinnossa2006
Työssäoppimisen työsuojelu puutarhatalouden perustutkinnossa2007
Työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa - RAKTU20062008
Työvaltainen koulutus - mahdollisuus toiminnalliselle oppijalle2007
Työvoiman tarve ja osaamisvaatimukset sosiaali- ja terveysalalla sekä hiusalalla2011
Ulkomaalaistaustainen väestö Suomessa liikenne- ja logistiikka-alalla2018
Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Opetushallituksessa - päätöksen saaneiden kokemuksia 2017
Ulkomaisten yliopistojen opiskelijoiden saama hyöty suomen kielen opinnoista ja CIMOn ohjelmista2017
Ura- ja rekrytointipalvelut ammatillisissa oppilaitoksissa2006
Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin, osat 1-42008
Vahvuutena kansainvälisyys - Kansainvälisen toiminnan strateginen suunnittelu ammatillisessa koulutuksessa2010
Vaikuttava varhaiskasvatus2016
Vakinaisen ammattistartin alkuvaihe2013
Valmasta vauhtia2017
Valtionhallinnon kielitutkinnot - Språkexamina i reviderad form2007
Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus2005
Vangit koulutuksessa2007
Vanhuspalveluiden osaamistarveraportti2014
Vankien ammatillista koulutusta koskeva selvitys2006
Vankilaopetus Suomessa 20112012
Vapaan sivistystyön kehittämishankkeet2007
Vapaan sivistystyön opintoseteliavustusten käyttö2014
Vapaan sivistystyön perustamishankkeet valtionrahoitusopas2007
Venäjän kielen A- ja B-oppimäärän oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 20132014
Venäjän koulutusjärjestelmä2006
Verkko-opetuksen kehittäminen ja vakiinnuttaminen2005
Verkko-opetusyhteistyötä rakentamassa2007
Verkko-oppimateriaalin laatukriteerit2006
Verkko-oppiminen ja ohjaus2006
Verkko-oppimisen käytäntöjä, malleja ja työkaluja2004
Vesi- ja ympäristöhuollon oppimisympäristöjen turvallisuusopas2013
Vieraskieliset perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa 2010-luvulla2017
Viestintä2020 – Audiovisuaalisen viestinnän ja kuvallisen ilmaisun perustutkintojen osaamistarpeiden ennakointi2008
Viittomakieliset oppilaat perusopetuksessa2016
Vähittäiskaupan osaamistarveraportti2016
Väliraportti - Selvitys ammattiosaamisen näyttöjen kehittämisestä2008
Värikkäät oppilaamme2007
Yhdessä oppimaan2008
Yhteiseen ymmärrykseen tasa-arvosta2008
Yhteistyöllä osaamista2007
Yhteistyöllä tukevat urapalvelut!2007
Yhteisvoimin kohti uudistuvaa koulua 2014
Yleiset kielitutkinnot 20 vuotta2014
Yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeet valtionrahoitusopas2007
Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten ja asenteiden muuttuminen perusopetuksen ylempien vuosiluokkien aikana2006