Lukiokoulutusta koskevat julkaisut

Nimi Vuosi Aihepiiri
Aikuiset maahanmuuttajat perusopetukseen valmistavassa opetuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa2012
Monikulttuurisuus
Alueellinen vaihtelu koulutuksessa2009
Muu
Arviointi
Alueelliset toisen asteen etäopetusverkostot2007
Alueiden työvoima- ja koulutustarpeiden muutoksia 2010-luvulla2007
Demokratiakasvatusselvitys2011
2012
Osallisuus ja vaikuttaminen
Viestintä ja media
E-learning Nordic 2006 - Tietotekniikan vaikutukset koulutyöhön2006
Tieto- ja viestintätekniikka
Elämää vai ylioppilastutkintoa varten 2009
Hyvinvointi ja turvallisuus
Terveystieto
Erilaiset oppijat - Yhteinen koulu2006
Esteettömästi toisen asteen opintoihin - opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun2014
Muu
Etälukion opinto-opas2005
Faktaa Express 1A/2017: Uusia asioita ja perspektiiviä tavalliseen koulutyöhön 2017
Faktaa Express
Kansainvälisyys
Faktaa Express 4A/2017: Tilastoja koulujen kansainvälisestä toiminnasta lukuvuonna 2016–20172017
Faktaa Express
Kansainvälisyys
Faktaa Express 4A/2018: Mitä nuoret ajattelevat kulttuurisesta moninaisuudesta ja avarakatseisuudesta? Tuloksia kyselystä vuodelta 20172018
Faktaa Express
Haenyt ja KOULUTA2009
Huomisen hyvinvointia – Kehys oppilashuollon kehittämiselle2011
2012
Hyvinvointi ja turvallisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lukioissa2009
Hyvinvointi ja turvallisuus
Hyvän ohjauksen kriteerit 2014
Muu
Julkisuus ja tiedonhallinta opetustoimessa2018
Lainsäädäntö
Muu
Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa2013
Järjestyssääntöjen laatiminen 2016
Hyvinvointi ja turvallisuus
Kansainvälisen toiminnan laatusuositukset2011
Kansainvälisyys
Kansakuntaa rakentamassa – Autonomian juhlaa2009
Kulttuuriperintö
Historia ja yhteiskuntaoppi
Kehityskumppanuutta oppimassa2015
Kansainvälisyys
Keskeisten oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluiden saavutettavuus ja moniammatillinen yhteistyö2013
Hyvinvointi ja turvallisuus
Kestävän elämäntavan oppiminen2007
Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2006-20142006
Kestävä kehitys
Kieli koulun ytimessä – näkökulmia kielikasvatukseen2016
Monikulttuurisuus
Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi
Toinen kotimainen ja vieraat kielet
Kielitivoli - Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen2011
Toinen kotimainen ja vieraat kielet
Oppilaan- ja opiskelijan ohjaus
Kielitivoli! - Peruskoulun vieraiden kielten opetuksen kehittämishankkeessa 2009–2011 koettua: tuloksia ja toimintatapoja2012
Toinen kotimainen ja vieraat kielet
Oppilaan- ja opiskelijan ohjaus
Kieltenopetuksen kehittäminen2006
Kiinan koulutusjärjestelmä2008
Kiistanalaisia aiheita opettamassa 2017
Kansainvälisyys
Kiistoja hallinnoimassa2017
Osallisuus ja vaikuttaminen
Kokemukset kiertoon 2013
Tieto- ja viestintätekniikka
Kommentoitu luettelo maahanmuuttajataustaisten opetuksen ja koulutuksen materiaaleista 20112011
Koulu 3.02010
Tieto- ja viestintätekniikka
Koulu kohtaa maailman2011
Kansainvälisyys
Monikulttuurisuus
Tieto- ja viestintätekniikka
Osallisuus ja vaikuttaminen
Kestävä kehitys
Koulu nuorten näkemänä ja kokemana 2012
Osallisuus ja vaikuttaminen
Muu
Koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten välinen yhteistyö, markkinointi ja sponsorointi2014
Viestintä ja media
Muu
Koululiikunnan kehittäminen2007
Koulutuksen järjestäminen kohti 2020-lukua2012
Tilastot
Kansainvälisyys
Koulutuksen paikallinen arviointi vuonna 20042005
Arviointi
Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 2011 - Årsbok för utbildningsstatistik 20112012
Tilastot
Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 20142014
Tilastot
Koulutus ja sukupuolten tasa-arvo2009
Muu
Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet2006
Kulttuuria perinnöksi, Suomen Tammi projektista verkostoksi2006
Kulttuuriperintö
Kuvataiteen opetustilojen suunnitteluopas2007
Taide- ja taitoaineet
Laatua e-oppimateriaaleihin2012
2013
Tieto- ja viestintätekniikka
Laatua erityisopetukseen vai yleisopetukseen?2005
Laatua koulun ja kodin yhteistyöhön2007
Osallisuus ja vaikuttaminen
Lahjakkaat lukiolaiset -Avaruusfysiikan kesäkoulu vuosina 2001 - 20042005
Fysiikka ja kemia
Lahjakkaat lukiolaiset -Matematiikan ja fysiikan kesäkoulut vuosina 2001 - 20052005
Matematiikka
Fysiikka ja kemia
Lapset ja nuoret mediaosallistujina2011
2012
Osallisuus ja vaikuttaminen
Viestintä ja media
LATUa myöten uusiutuviin käytänteisiin2006
Lukiodiplomin yleiset suoritusohjeet 2011–20122011
Taide- ja taitoaineet
Lukioiden alueellinen yhteistyö 2004 - 20062005
Lukioiden taloudellisuus vuosina 1980-20032005
Lukiolainen tieto- ja viestintätekniikan käyttäjänä2013
Tieto- ja viestintätekniikka
Lukion ja ammatillisen peruskoulutuksen oppilaskuntatoiminnan kartoitus 20062007
Osallisuus ja vaikuttaminen
Lukion muiden uskontojen opetussuunnitelmien perusteet 20062006
Uskonto ja elämänkatsomustieto
Lukion opetussuunnitelma-analyysi 20062007
Lukion opetussuunnitelman uudistaminen vuosina 2001-20052005
Lukion tulevaisuus 20302011
LUMA-projekti tiedottaa 102005
Luonnontieteiden ala
LUMA-projekti tiedottaa 92004
Luonnontieteiden ala
Lumipallo-projekti 2000–2004 loppuraportti2004
Luokattoman lukion toimivuus 20052005
Luonnontieteiden opetustilat, työturvallisuus ja välineet2011
Ympäristö- ja luonnontieto
Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat lukiokoulutuksessa 20082008
Monikulttuurisuus
Maahanmuuttajien opiskelu lukiossa2008
Monikulttuurisuus
Maailman osaavin kansa 2020 2013
Merkkejä tulevaisuuden oppimisympäristöistä2010
Tieto- ja viestintätekniikka
Mitä verkostoissa teemme - Opetushallituksen Venäjä-ohjelma vuodesta 1995 2011
2012
Kansainvälisyys
Kestävä kehitys
Matematiikka
Taide- ja taitoaineet
Osallisuus ja vaikuttaminen
Musiikin opetustilojen suunnitteluopas2012
Taide- ja taitoaineet
Muuttuvat kunnat koulutuksen järjestäjinä 2013
Tilastot
Nuorten osallisuushanke2008
Nuorten osallisuushankkeen hyvät käytännöt2006
Osallisuus ja vaikuttaminen
Opas ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteistyöhön2009
Yhteiset opinnot
Opas seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa2018
Hyvinvointi ja turvallisuus
Opettajankoulutuksen tilannekatsaus2014
Muu
Opettajat ja rehtorit Suomessa 2016 2017
Tilastot
Opettajat päteviksi tietoyhteiskuntaan I2005
Tieto- ja viestintätekniikka
Opettajat Suomessa 20052006
Tilastot
Opettajat Suomessa 20132014
Tilastot
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus - Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 20152015
Rahoitus
Opetushallituksen TOKI-hankkeen 2007–2010 loppuraportti2011
Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi
Toinen kotimainen ja vieraat kielet
Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämishankkeen 2003 - 2007 loppu- ja arviontiraportti2008
Oppilaan- ja opiskelijan ohjaus
Oppimisaihioiden testaus suomalaisissa Celebrate-kouluissa vuonna 2003-20042004
Parempi oppia yhdessä - tukea eTwinning-hankkeesta2013
2012
Tieto- ja viestintätekniikka
Kansainvälisyys
Peruskoulun käsityön opetustilojen suunnitteluopas2002
Taide- ja taitoaineet
Pienten lähikoulujen kehittämishanke 20042005
Pysäytyskuvia2006
Rajatonta palvelua?2005
Osallisuus ja vaikuttaminen
Rakentavaa vuorovaikutusta2017
Osallisuus ja vaikuttaminen
Rehtorien työnkuvan ja koulutuksen määrittämistä sekä kelpoisuusvaatimusten uudistamista valmistelevan työryhmän raportti2013
Muu
Rehtorit ja oppilaitosjohtaminen2012
Muu
Romanin ja poliisin kohdatessa2007
Selvitys aikuisten lukiokoulutuksesta vuonna 20072008
Muu koulutus
Selvitys lukiodiplomien suorittamisesta2011
Selvitys vuonna 2005 perusopetuksen päättävistä oppilaista, jotka eivät hakeneet opiskelupaikkaa kevään toisen asteen yhteishaussa2005
Siirtymät sujuviksi - ehyttä koulupolkua rakentamassa2005
Suhteita ja suunnanottoa. – Näkökulmia nuorten ohjaukseen2007
Suomalaisnuorten lukemisen ja verkon käytön monipuolisuus 2012
Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi
Kansainvälisyys
Suomi toisena kielenä - Kommentoitu luettelo oppi- ja tukimateriaaleista2006
Sähköä opetukseen!2008
Tieto- ja viestintätekniikka
Taide ja taito – kiinni elämässä!2009
Taide- ja taitoaineet
Tasa-arvo ja sukupuoli oppimateriaaleissa2011
Viestintä ja media
Tasa-arvosuunnitelmien seuranta2010
Tasa-arvosuunnitelmien seuranta 20132014
Muu
Tasa-arvotyö on taitolaji2015
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön täydennyskoulutus2005
Tieto- ja viestintätekniikka
Tieto- ja viestintätekniikka opetuskäytössä2011
Tieto- ja viestintätekniikka
Tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käyttöön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista koulussa2017
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintä ja media
Tutkittua tietoa oppimisympäristöistä2012
2013
Tieto- ja viestintätekniikka
Osallisuus ja vaikuttaminen
Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin, osat 1-42008
Fysiikka ja kemia
Venäjän koulutusjärjestelmä2006
Verkko-opetuksen kehittäminen ja vakiinnuttaminen2005
Verkko-opetusyhteistyötä rakentamassa2007
Tieto- ja viestintätekniikka
Verkko-oppimateriaalin laatukriteerit2006
Vieraskieliset perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa 2010-luvulla2017
Monikulttuurisuus
Tilastot
Yhteiseen ymmärrykseen tasa-arvosta2008
Yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeet valtionrahoitusopas2007
Rahoitus