Aikuisopiskelun henkilökohtaistaminen AiHe

ESR tavoite 3-ohjelman projekti

Opetushallituksen ESR -projekti tarjosi koulutuksen järjestäjille ja toteuttajille pitkäjänteistä konsultointitukea, koulutusta ja ohjausta näyttötutkintotoiminnan henkilökohtaistamisen kolmen vaiheen kehittämiseen.

Projekti tuki henkilökohtaistamisen suunnittelun, näyttöjen suunnittelun ja toteutuksen sekä tarvittavan ammattitaidon hankkimisen käytäntöjen kehittämistä.  

Tavoitteena oli parantaa tutkintoon ja koulutukseen hakeutumisen, näyttötutkintotoiminnan ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen laatua ja vaikuttavuutta henkilökohtaistamisen avulla.

Projektissa oli mukana  50 oppilaitosta ja työssä oppimisen paikkaa, jotka kehittivät henkilökohtaistamista mm.

· pedagogisessa johtamisessa ja näyttötutkintotoiminnan   asiakaslähtöisen strategian kehittämisessä ja toimintaan juurruttamisessa
· työelämä- ja sidosryhmäyhteistyön kehittämisessä
· näyttötutkintojen ja näyttötutkintoihin valmistavan koulutuksen organisoinnissa ja tarjonnassa
· ohjausmenetelmien, -muotojen ja -järjestelyjen kehittämisessä
· näyttö- ja oppimisympäristöjen kehittämisessä ja
· toiminnan juurruttamisessa laadunkehittämisen avulla

AiHe -projektin konkreettisia tukimuotoja olivat:

1. Kehittämistyön konsultointi ja ohjaus
2. Täydennyskoulutus
· johtamisen tukiohjelmat
· opettajien täydennyskoulutus osaamisen tunnistamiseen
· teemaseminaarit, arviointi- ja yhteistyöseminaarit
· verkostotapaamiset

3. Mallien ja "työkalujen" kehittäminen
· koulutusmuotojen, näyttötutkinnon, opiskelun ja oppimisen henkilökohtaitamiseen
· ohjaukseen
· verkko-opiskeluun ja ohjaukseen
· työssä oppimiseen ja työelämäyhteistyöhön
4. Kehittämisprosessin arviointi
· AiHe-projektin ulkopuolinen arviointi.
5. Sidosryhmäyhteistyö eri kehittämishankkeiden (NOSTE, AIKOO, Oppilaan- ja opinto-ohjauksen hanke, Lapin AiHe, LUKINEUVOLA jne) ja esim. työhallinnon eri toimijoiden kanssa

6. Projektin tulosten levittämiseen liittyvät koulutukset
 

 

Hankkeen tiedot 
Alkaa2000
Päättyy2008
KouluasteAikuiskoulutus
AihepiiriNäyttötutkintojen henkilökohtaistaminen