Avgiftsbelagda tjänster

Utbildningsstyrelsen erbjuder skolorna och utbildningsanordnarna olika slags avgiftsbelagda tjänster. Utbudet omfattar läromedel och övriga publikationer, kurser – även på beställning, samt konsultationer och utredningar.

Publikationer och övriga läromedel som har producerats av Utbildningsstyrelsen kan köpas bl.a. från Utbildningsstyrelsens nätbokhandel. Förutom läromedel kan man också låna publikationer från Utbildningsstyrelsens bibliotek.

Utbildningsstyrelsens alla avgiftsbelagda kurser ingår i Utbildningskalendern. En del av kurserna ordnas också som s.k. beställda tjänster. Kursutbudet varierar från mer allmänna seminarier till specialinriktade fortbildningar.

Utöver dessa ansvarar Utbildningsstyrelsen bl.a. för examen i undervisningsförvaltning, språkexamina för statsförvaltningen och examen för auktoriserad translator. Utbildningsstyrelsen ger även avgiftsbelagda utlåtanden och beslut av olika slag, t.ex. om examinas motsvarigheter. 

 

 

UBS fortbildar -nyhetsbrev

Prenumerera på vårt elektroniska nyhetsbrev med information och tips om Utbildningsstyrelsens nya kurser, publikationer och övriga läromedel. Vi skickar nyhetsbrevet cirka 4–6 gånger om året. Nyhetsbrevet är huvudsakligen på finska.