Internationell verksamhet

Utbildningsstyrelsen koordinerar flera internationella projekt, program, tävlingar, nätverk och funktioner. Du kan bekanta dig med våra tjänster under rubrikerna i spalten till vänster.

Utbildningsstyrelsens internationaliseringstjänster

Utbildningsstyrelsen stöder internationaliseringen av det finska samhället. Vi samordnar praktik-, utbytes-, och stipendieprogram och ansvarar för verkställigheten av och informationen om EU-program i Finland. Dessutom stöder Utbildningsstyrelsen internationalisering av organisationer med hjälp av samarbetsprojekt och nätverk

  • skapar möjligheter för elev-, studerande- och lärarutbyte
  • stöder ungdomars möjligheter att skaffa sig internationella erfarenheter och medborgarfärdigheter utanför skolan
  • informerar om möjligheter för att utveckla samarbetet inom kultur- och idrottsområdet samt för att utveckla aktivt medborgarskap
  • främjar vuxenutbildningens europeiska samarbete och utveckling
  • främjar undervisningen i finska språket och finländsk kultur vid utländska universitet
  • gör Finland känt som ett land för högre utbildning
  • samlar in, producerar och förmedlar information om internationalisering till medborgarna, experter inom olika områden och beslutsfattare.

Mer information om denna verksamhet finns på adressen cimo.fi.

Internationella besök

Utbildningsstyrelsen ordnar besök för sakkunniga inom utbildningssektorn som vill bekanta sig med det finländska skolsystemet. Mot avgift ordnar vi skräddarsydda besöksprogram enligt besökarnas önskemål i vilka ingår föreläsningar av experter och besök vid olika enheter inom utbildningssektorn.

Mera information: Hanna Laakso,

 

www.cimo.fi - Utbildningsstyrelsens internationaliseringstjänster