Organisation

Utbildningsstyrelsen har definierat fyra övergripande effektmål som styr ämbetsverkets verksamhet:

 • Jämlikheten inom utbildningen och internationaliseringen ökar.
 • Välmåendet stärks bland alla som lär sig.
 • Ett kontinuerligt, livslångt lärande höjer kompetensnivån.
 • Öppenheten i samhället ökar.

  För att nå effektmålen kommer ledarskapet inom UBS att riktas mot de övergripande funktioner som täcker hela organisationen. Direktörerna ansvarar i fortsättningen för huvudfunktionerna och deras processer, kompetens och utveckling. I enheterna sköter man ärenden som gäller utbildning och internationalisering.

  Huvudfunktionerna och enheterna

  Övergripande ledning

  Generaldirektör Olli-Pekka Heinonen

  • Svenskspråkig verksamhet, direktör Gun Oker-Blom
  • Intern revision, Ville Autero
  • Programmet Education Finland, Lauri Tuomi
  • Tjänster och stöd för den övergripande ledningen, Reetta Niemelä
  • Övergripande samordning av internationella ärenden, Juha Ketolainen

  Kundrelationer

  Direktör Jorma Kauppinen

  • Tjänster för elever och studerande, Pekka Matikainen
  • Utbildning och förlagsverksamhet, Paula Merikko
  • Internationella rådgivningstjänster, Hanna Boman
  • Kommunikation, Marjo Somari
  • Erkännande av examina, Carita Blomqvist

  Information och kunskap

  Direktör Raakel Tiihonen

  • Prognostisering, Kari Nyyssölä
  • Statistik, analys och internationella ärenden, Kristiina Volmari
  • Statsandelar, Antti Markkanen
  • Dataadministration, Erja Nokkanen

  Lärande och internationalisering

  Direktör Anni Miettunen

  • Grundläggande utbildning och småbarnspedagogik, Ulla Laine
  • Gymnasieutbildning och grundläggande konstundervisning, Petri Lehikoinen
  • Fritt bildningsarbete och utbildning för kulturella minoriteter, Leena Nissilä
  • Yrkeskunnande, Kati Lounema och Taija Paasilinna-Helminen
  • Internationellt högskolesamarbete, Maija Airas
  • Internationaliseringstjänster för högskolestudier, Riikka Koivusalo
  • Internationaliseringstjänster för allmänbildande utbildning och vuxenutbildning, Nina Rekola
  • Internationaliseringstjänster för yrkesutbildning, Mika Saarinen
  • Internationaliseringstjänster för ungdom, kultur och idrott, Irmeli Karhio
  • Koordinering för EU-program, Mikko Nupponen

  Verksamhetsstöd

  Direktör Matti Lahtinen

  • Förvaltning och personal, Petri Heikkilä
  • Ekonomi och planering, Marita Sipola

  Effekt och innovation

  Direktör Samu Seitsalo

  • Innovationscentret, Anneli Rautiainen
  • Resultatprogram

  Fristående enheter under Utbildningsstyrelsen

  Nationella centret för utbildningsutvärdering, direktör Harri Peltoniemi

  Studentexamensnämnden, generalsekreterare Tiina Tähkä

   

  Kontaktuppgifter

  Generaldirektör Olli-Pekka Heinonen

  Generaldirektörens assistent Mirja Voutilainen
  tfn. 0295 331 602