Statliga läroanstalter

Utbildningsstyrelsen administrerar 6 statliga läroanstalter. Statens allmänbildande specialundervisning ordnas inom ramen för Valteri center för lärande och kompetens, som har sex verksamhetspunkter. I samband med varje verksamhetspunkt finns en allmänbildande specialskola. Under Utbildningsstyrelsen lyder även två språkskolor, Europaskolan i Helsingfors, Utbildningscentret för sameområdet SAKK och Centret för sjösäkerhetsutbildning Meriturva. Dessutom har ämbetsverket hand om den grundläggande utbildningen vid statens skolhem.