European Label - kieltenopetuksen eurooppalainen laatuleima

Euroopan unioni on kehittänyt kieltenopetuksen tehostamiseksi ja tasokkuuden parantamiseksi kieltenopetuksen eurooppalaisen laatuleiman European Label.

Sen tavoitteena on korostaa kielitaidon ja kieltenopiskelun merkitystä ja monipuolistaa eri maiden kieltenopetusohjelmia sekä edistää Euroopan unionin jäsenmaiden kansalaisten kielitaitoa. Hankkeessa on tarkoitus löytää innovatiivisia kieltenopetushankkeita ja -malleja sekä hyviä esimerkkejä, joita voitaisiin soveltaa muissa oppilaitoksissa.

Laatuleimakilpailun järjestävät Suomessa Opetushallitus, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ja Suomen kieltenopettajien liitto Sukol ry. Kilpailuun ilmoittaudutaan. Innovatiiviset hankkeet palkitaan laatuleimalla tai kunniamaininnalla. Kunniakirjan toinen allekirjoittaja on Euroopan komission monikielisyysasioista vastaava jäsen. Ensimmäiset laatuleimat jaettiin vuonna 1998.

Vuonna 1999 tai sen jälkeen laatuleiman saaneet hankkeet on koottu komission verkkosivuille.

Hankkeiden lisäksi palkitaan vuoden kieltenopettaja ja -opiskelija.

Ajankohtaista