Alakomiteat

Policy and Innovation Committee

Ryhmän tehtävänä on tukea erilaisten linjausten, tutkimuksen ja innovaatioiden tekoa European Schoolnetissä.

Learning Resources Exchange Subcommittee

Learning Resources Exchange (LRE) on European Schoolnetin hallinnoima ja ylläpitämä oppimateriaalivaranto, joka tarjoaa opetuksen tueksi tuhansia eri tahojen tuottamia oppimateriaaleja ja muita aineistoja. LRE-alakomitea koostuu EUN:n jäsenistä ja sen vastuulla on palvelun ylläpito ja kehittäminen.