EU-hankkeet, joissa Opetushallitus on mukana

eSafetyLabel

esafetylabelOvatko digitaaliseen turvallisuuteen liittyvät asiat kunnossa koulussanne? Arvioi koulunne infrastruktuuria, strategiaa ja käytäntöä ja saat räätälöidyn toimintasuunnitelman heti.
Lisää tietoa hankkeesta (esafetylabel.eu)

eSafety Labelin yhdyshenkilö Suomessa on opetusneuvos Jukka Tulivuori.

eTwinning

eTwinningeTwinning on EU-ohjelma, osana Erasmus +-ohjelmaa, joka luo mahdollisuuksia kouluille tehdä kansainvälistä yhteistyötä digitaalisesti verkon kautta. eTwinning tarjoaa Euroopan opettajille verkkoyhteisön, jonka avulla voi löytää kumppaneita ja toteuttaa digitaalista pedagogista yhteistyötä, johon myös oppilaat osallistuvat. Yhteisö on yhtä aikaa opettajien foorumi pedagogiselle keskustelulle, tiedon jakamiselle ja täydennyskoulutukselle verkossa. eTwinningiä koordinoi European Schoolnet Brysselissä ja jokaisella maalla on oma tukipisteensä. Suomen kansallinen tukipiste on Opetushallitus.

Yhdyshenkilö Suomessa on tuottaja Yrjö Hyötyniemi.

Lisätietoa hankkeesta eTwinnning-portaalissa etwinning.net ja edu.fi/etwinning

CPDLab

cpdlabContinuous Professional Development Laboratory oli kaksi vuotta kestänyt EUN:n projekti, jossa tehtiin kolme opettajien tvt-taitojen täydennyskoulutusmateriaalia. Opetushallitus oli yksi hankkeen partnereista.

Living Schools Lab

living school labLiving Schools Lab-hankkeen (LSL) tavoitteena oli luoda yleiseurooppalainen kouluverkosto, jossa kehitetään ja jaetaan tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäviä innovatiivisia pedagogisia käytäntöjä. Kaksivuotinen LSL-hanke päättyi lokakuussa 2014. Hanketta koordinoi European Schoolnet (EUN) ja siihen osallistui 12 maata. Suomesta hankkeeseen osallistuivat Opetushallitus ja seitsemän Turun seudun peruskoulua sekä Turun TOP-keskus. Hanke sai rahoitusta Euroopan komissiolta.

LSL-toiminta jatkuu hankkeen jälkeen edelleen aktiivisena. Opettajille, rehtoreille ja muille TVT-opetuskäytön kehittäjille on tarjolla yhteinen eurooppalainen verkkofoorumi hyvien toimintamallien ja kokemusten jakamiseen (lsl.eun.org)

iTec

iteciTEC (Designing the Future Classroom) on European Schoolnetin koordinoima ja EU-komission rahoittama, vuosina 2010-2014 toteutettu yhteiseurooppalainen hanke, jossa Opetushallitus on liitännäisjäsen; Suomessa OPH:n jäsenyyden kautta käytännön toteutuksesta vastaa eNorssi-verkosto. Mukana on kaiken kaikkiaan 27 partneria ja 18 Euroopan maata. Hankkeen aikana on tutkittu opettajien, tutkijoiden, teknologia-alan toimijoiden ja päättäjien yhteistyönä kehitettyjä skenaariota lähitulevaisuuden koulusta sekä testattu skenaarioita koulupilotoinneissa yli 2600 oppilasryhmässä Euroopassa. On kehitetty työskentelymenetelmiä ja -välineitä, jotka auttavat opettajaa oppimistapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa. Laajan asiantuntijaverkoston ja tutkimustoiminnan kautta tavoitteena on vaikuttaa myös opetuksen uudistamisprosesseihin.

Yhdyshenkilö Opetushallituksessa on tuottaja Mia Sandvik.

Lisätietoa

KeyCoNet

KeyCoNetKeyCoNet (2012–2014) oli eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena oli tunnistaa ja analysoida avaintaitojen kehittämishankkeita perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa kaikkialla Euroopassa. Projektissa laadittiin suosituksia avaintaitojen kehittämisen kokonaisvaltaista toteutusta koskevista toimintalinjoista ja -tavoista.

KeyCoNet-verkkosivuilla julkaistaan edelleen verkoston uutisia sekä tietoa toiminnasta ja tuloksista avaintaitojen kehittämisessä eri puolilla Eurooppaa.

MENTEP

Mentep-logoMENTEP (Mentoring Technology-Enhanced Pedagogy, 2015–2018) on European Schoolnetin koordinoima Erasmus+ -projekti, joka pyrkii edistämään opettajien tieto- ja viestintäteknologista osaamista, tuottaen samalla tietoa opettajien digitaalisista taidoista mm. koulutustarjontaan liittyvän päätöksenteon tueksi. Hankkeessa on kaikkiaan 16 partneria kolmestatoista Euroopan maasta. Suomesta hankkeeseen osallistuu Opetushallitus. Projektissa kehitetään verkkotyökalu opettajien pedagogisten tvt-taitojen arviointiin ja kehittämiseen, toteutetaan sen laaja kenttäkoe partnerimaissa lukuvuonna 2016–2017 sekä järjestetään sarja kaikille avoimia verkkokursseja (MOOC).
Yhdyshenkilöt Opetushallituksessa ovat projektikoordinaattori Tuula Nousiainen, ylitarkastaja Kimmo Koskinen ja opetusneuvos Jukka Tulivuori.

Lisätietoa hankkeen verkkosivuilta (mentep.eun.org)

Scientix 3

Scientix 3 -logoScientix 3 toimii, aiempien Scientix-hankkeiden tapaan, yhteistyöfoorumina opettajille, tutkijoille ja päätöksentekijöille STEM-aineissa (Science, Technology, Engineering and Maths). Pääteemat sijoittuvat seuraaville alueille: opettajien tukeminen STEM-aineiden opetuksessa, hyvien käytänteiden levittäminen, STEM-alojen jatko-opintoihin kannustaminen sekä asiantuntemuksen jakaminen opetushallinnon tasolla. Scientix 3:n toimintaa koordinoi European Schoolnet ja se on EU:n rahoittamaa Horizon 2020 -ohjelman kautta. Toiminta sijoittuu vuosille 2016–2019

Scientix 3:n yhteyshenkilönä Suomessa toimii Teijo Koljonen Opetushallituksesta.

Lisätietoa hankkeen verkkosivuilla (scientix.eu)