Avoimet työpaikat

Opetushallituksen työntekijät ovat valtion virkamiehiä, joiden oikeusasema määrittyy valtion virkamieslain ja palvelussuhteen ehdot valtion virkaehtosopimuksen mukaan. Virkasuhteen ja yksityissektorin työsuhteen erot ovat nykyään vähäiset; virkasuhteen merkitys korostuu lähinnä tehtävissä, joissa käytetään julkista valtaa, kuten esimerkiksi poliisin, tuomioistuinten tai lupaviranomaisten tehtävissä.

Valtion palkkakilpailukyky on toimeenpanevissa tehtävissä perinteisesti ollut hyvä. Viime vuosina on kehitetty erityisesti vaativissa asiantuntijatehtävissä toimivien henkilöiden ja esimiesten palkkausta. Vuosiloma valtiolla on pidempi kuin useimmilla muilla aloilla. Luontaisetuja valtiolla on käytössä niukasti; muuten palvelussuhteen ehdoissa ei ole merkittäviä eroja verrattuna yksityiseen tai kuntasektoriin.

Opetushallituksessa työskentelee lähes 300 henkilöä, joista noin 70 % on suorittanut korkea-asteen tutkinnon. Monella on myös tutkijakoulutus. Yleisimpiä tutkintoja ovat FM ja KM. Monella asiantuntijalla on opettaja- tai rehtoritausta. Tyypillisiä toimenkuvia ovat eri oppiaineiden ja koulutusalojen asiantuntijat, jotka vastaavat alansa kehittämisestä, esimerkiksi äidinkielestä tai oppilashuollosta vastaava opetusneuvos. Viraston tukiyksiköissä työskentelee myös kaupallisen, juridisen ja tietoteknisen koulutuksen saaneita henkilöitä.

Opetushallitus tukee monin tavoin henkilöstönsä ammatillista kehittymistä ja työkyvyn ylläpitoa.

Avoimet virat

 

Linkkejä

Valtio todistetusti Suomen työpaikkojen tähtikaartia