Kansainvälinen toiminta

Opetushallituksen kansainvälistymispalvelut

Opetushallitus tukee suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä mm. toimeenpanemalla kansainvälisyyttä edistäviä ohjelmia ja sopimuksia sekä tuottamalla kansainvälistymiseen liittyvää tietoa. Tästä toiminnasta saa tarkempaa tietoa osoitteesta cimo.fi.

Kansainvälisyys kouluissa ja oppilaitoksissa

Opetushallitus edistää suomalaisen koulutuksen kansainvälistymistä koulutuspolitiikkaa tukevalla tavalla.

Opetushallitus päättää opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden kansainvälistämistavoitteista, antaa asiantuntijatukea sekä jakaa tietoa ja valtioavustuksia koulutuksen järjestäjille koulujen ja oppilaitosten kansainväliseen toimintaan sekä edistää toimialan kansainvälisten yhteyksien syntymistä.

Valtion talousarviossa varataan vuosittain määräraha perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen kansainväliseen toimintaan. Tavoitteena on tukea suomalaisen koulutuksen kehittymistä ja verkostoitumista kansainvälistä toimintaa hyödyntämällä.

Kansainvälinen tiedonvaihto

Kansainvälisissä tiedonvaihtoverkostoissa tuotetaan tietoa koulutusjärjestelmistä, -politiikoista ja käytänteistä. Tietoa muista maista käytetään koulutuspolitiikan ja päätöksenteon tukena. Tietokantoja ja raportteja voivat hyödyntää päätöksentekijöiden lisäksi koulutuksen järjestäjät, oppilaitokset ja kaikki koulutuksesta kiinnostuneet.

Kansainväliset vierailut

Opetushallitus järjestää kansainvälisiä vierailuita Suomen koulutusjärjestelmään tutustumaan saapuville koulutusalan ammattilaisille. Teemme maksullisena palvelutoimintana toiveiden mukaan räätälöityjä vierailuohjelmia, jotka sisältävät asiantuntijaluentoja ja vierailuja koulutusalan eri kohteisiin.

Lisätietoja sekä yhteydenottolomake englanninkielisiltä sivuiltamme.

 

www.cimo.fi - Opetushallituksen  kansainvälistymispalvelut

Opetushallitus kansainvälisissä järjestöissä

Opetushallitus osallistuu toimialansa kansainväliseen yhteistyöhön ja kansainvälisten järjestöjen yhteistyöhön.

Oppaita ja julkaisuja

Koulutuksen järjestäjille, kouluille ja oppilaitoksille suunnattuja oppaita ja selvityksiä koulutuksen kansainvälistymisestä