Kansainvälinen toiminta

Opetushallituksen kansainvälistymispalvelut

Opetushallitus tukee suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Koordinoimme harjoittelu-, vaihto- ja apurahaohjelmia ja vastaamme EU-ohjelmien toimeenpanosta ja tiedottamisesta Suomessa. Lisäksi Opetushallitustukee organisaatioiden kansainvälistymistä yhteistyöhankkeiden ja verkostojen avulla

  • luo oppilas-, opiskelija- ja opettajavaihtomahdollisuuksia
  • tukee nuorten kansainvälisten kokemusten ja kansalaistaitojen karttumista koulun ulkopuolella
  • tiedottaa mahdollisuuksista kulttuuri- ja urheilualojen yhteistyön sekä aktiivisen kansalaisuuden kehittämiseksi
  • edistää aikuiskoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä ja kehittämistä
  • edistää Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa
  • tekee Suomea tunnetuksi korkeakoulutusmaana
  • kerää, tuottaa ja välittää kansainvälistymistä koskevaa tietoa kansalaisille, eri alojen asiantuntijoille ja päätöksentekijöille.

Tästä toiminnasta saa tarkempaa tietoa osoitteesta cimo.fi.

Kansainvälisyys kouluissa ja oppilaitoksissa

Opetushallitus edistää suomalaisen koulutuksen kansainvälistymistä koulutuspolitiikkaa tukevalla tavalla.

Opetushallitus päättää opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden kansainvälistämistavoitteista, antaa asiantuntijatukea sekä jakaa tietoa ja valtioavustuksia koulutuksen järjestäjille koulujen ja oppilaitosten kansainväliseen toimintaan sekä edistää toimialan kansainvälisten yhteyksien syntymistä.

Valtion talousarviossa varataan vuosittain määräraha perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen kansainväliseen toimintaan. Tavoitteena on tukea suomalaisen koulutuksen kehittymistä ja verkostoitumista kansainvälistä toimintaa hyödyntämällä.

Kansainvälinen tiedonvaihto

Kansainvälisissä tiedonvaihtoverkostoissa tuotetaan tietoa koulutusjärjestelmistä, -politiikoista ja käytänteistä. Tietoa muista maista käytetään koulutuspolitiikan ja päätöksenteon tukena. Tietokantoja ja raportteja voivat hyödyntää päätöksentekijöiden lisäksi koulutuksen järjestäjät, oppilaitokset ja kaikki koulutuksesta kiinnostuneet.

Kansainväliset vierailut

Opetushallitus järjestää maksullisia luentoja Suomen koulutusjärjestelmään tutustumaan saapuville kansainvälisille vieraille.

Lisätietoja sekä yhteydenottolomake englanninkielisiltä sivuiltamme.

 

www.cimo.fi - Opetushallituksen  kansainvälistymispalvelut

Opetushallitus kansainvälisissä järjestöissä

Opetushallitus osallistuu toimialansa kansainväliseen yhteistyöhön ja kansainvälisten järjestöjen yhteistyöhön.

Oppaita ja julkaisuja

Koulutuksen järjestäjille, kouluille ja oppilaitoksille suunnattuja oppaita ja selvityksiä koulutuksen kansainvälistymisestä