Eurooppalainen nykykielten keskus – The European Centre for Modern Languages (ECML)

Euroopan neuvoston kielihankkeita valmistelee, koordinoi ja toteuttaa kaksi elintä: sihteeristön kielipolitiikkayksikkö (Language Policy Unit) Strasbourgissa (Ranska) ja Eurooppalainen nykykielten keskus Grazissa (Itävalta).

ECML:n tehtävänä on toteuttaa Euroopan neuvoston kielipolitiikkaa sekä edistää kielten oppimisen ja opetuksen innovaatioita. Kielikasvatusta kehittämällä ECML pyrkii edistämään kulttuurienvälistä dialogia, demokraattista kansalaisuutta sekä sosiaalista yhtenevyyttä. Keskus tukee erilaisia tutkimus- ja koulutusprojekteja.

Keskuksen toiminnan selkärankana on nelivuotinen toimintaohjelma. ECML:n vuosien 2016 - 2019 ohjelmakausi on Kielet oppimisen ytimessä (Languages at the heart of learning). Toimintaan kuuluu mm. julkaisuja, asiantuntijatapaamisia, konferensseja sekä työseminaareja. Työseminaareja järjestetään vuosittain 6 - 8 kappaletta, ja niihin voi Suomesta osallistua maksutta yksi edustaja. Seminaareissa käsitellään kulloisenkin ohjelmakauden tematiikkaa.

Lisätietoja työseminaareista voi kysyä Opetushallituksesta opetusneuvos Paula Mattilalta, , jonka tehtäviin kuuluu ns. Nominating Authority -toiminta eli hän selvittää ja tarvittaessa vahvistaa Suomen edustajien osallistumisen. Paula Mattila on myös ECML:n hallintoneuvoston suomalainen jäsen.

Lisäksi Opetushallituksessa toimii keskuksen kontaktipiste, josta vastaa opetusneuvos Anu Halvari. Opetusneuvos Terhi Seinältä saa tietoja ja aineistoja Euroopan kielten päivään liittyvissä asioissa.

Lisätietoja

 

Yhteystiedot

Euroopan nykykielten keskus ECML

Opetusneuvos Paula Mattila
puh. 029 533 1144

Opetusneuvos Anu Halvari
puh. 029 533 1277

Opetusneuvos Terhi Seinä
puh. 029 533 1263

Sähköpostit ovat muotoa: