Opettajien täydennyskoulutusohjelma Pestalozzi

Pestalozzi-ohjelman tavoitteena on tehdä osallistujille tutuksi Euroopan neuvoston toimintaa, etenkin sen ajamia keskeisiä arvoja kuten demokratiaa, ihmisoikeuksia ja laillisuutta, joita eri koulutuksen alueen hankkeet vievät eteenpäin. Ohjelmaan osallistuneiden kuuluu levittää saamaansa tietoa ja osaamista.

Ohjelmaan sisältyviä toimintoja

  • Kouluttajakoulutukset (Trainer training courses)
  • Kesäkoulu (Pestalozzi Programme Summer School)
  • Eurooppalaiset työpajat (European workshops)
    Eurooppalaiset työpajat ovat jäsenvaltioiden järjestämiä ja rahoittamia, ja niiden osanottajat tulevat sekä järjestävästä maasta että muista jäsenvaltioista. Työpajojen kesto on 2-7 päivää, yleisesti 3-4 päivää.

Kursseille osallistuminen

Kursseille voi osallistua eri alojen ja kouluasteiden opettajia sekä hallinnossa ja opettajankoulutuksessa työskenteleviä henkilöitä kaikista Euroopan neuvoston jäsenmaista. Kurssit on pääasiassa suunnattu perusopetuksen yläluokilla ja lukiotasoisissa oppilaitoksissa työskenteleville opettajille, mutta kursseja on myös ammatillisten oppilaitosten opettajille.

Hakeminen

Lisätietoja

 

Yhteystiedot

Opettajien täydennyskoulutusohjelma Pestalozzi

Opetusneuvos Matti Pietilä
puh. 029 533 1172

Opetusneuvos Paula Mattila
puh. 029 533 1144

Sähköpostit ovat muotoa: