Opettajat

Koulujen opetushenkilöstö jakaantuu ns. lähetettyihin opettajiin ja paikallisesti palkattuihin tuntiopettajiin. Suomalaisia lähetettyjä työntekijöitä on noin 30. Lähetettyjä työntekijöitä koskevat Eurooppa-koulujen omat työehdot.

Suomalaisten opettajien rekrytointi

Jäsenmaat ovat sitoutuneet lähettämään päätoimisia luokanopettajia ja aineenopettajia kieliosastoihinsa koulujen tarpeiden mukaan. Virkojen perustamisessa sovelletaan Eurooppa-kouluja koskevia yhtenäisiä kriteereitä.

Lähetetyt opettajat ovat työsuhteessa sekä lähettävään kansalliseen viranomaiseen että kyseiseen Eurooppa-kouluun. Suomessa lähettävä viranomainen on Opetushallitus, joka vastaa suomalaisten opettajien rekrytoinnista.

Suomalaisilla opettajilla on joko esikoulun opettajan, luokanopettajan tai aineenopettajan pätevyys. Lähetetyn opettajan työsuhde kestää pääsääntöisesti yhdeksän vuotta.

Kieliosastoissa työskentelevien suomalaisten opettajien lisäksi muissa kouluissa, joissa on suomalaisia oppilaita, toimii tuntiopettajina äidinkielenopettajia. Nämä opettajat koulu palkkaa suoraan paikallisesti. Jäsenmaat voivat myös lähettää rehtoreita ja apulaisrehtoreita Eurooppa-kouluihin.