Koulut ja oppilaat

Virallisia Eurooppa-kouluja on tällä hetkellä seitsemässä jäsenmaassa. Kouluissa on oppilaita yhteensä yli 20000 ja opettajia sekä muuta opetushenkilöstöä yhteensä yli 2000. Koulujen koko vaihtelee suuresti. Suurimmat yli 3000 oppilaan koulut toimivat EU-virastojen keskeisillä sijaintipaikkakunnilla Brysselissä ja Luxemburgissa.

Eurooppa-koulujen opetus on organisoitu kieliosastoihin. Kaikissa kouluissa on englannin-, ranskan- ja saksankielinen kieliosasto. Muiden kieliosastojen määrä vaihtelee kouluittain; isoimmissa kouluissa kieliosastoja on lähes kymmenen. Suomenkielinen kieliosasto toimii Brysselissä (Bryssel II) ja Luxemburgissa (Luxemburg I). Osa suomalaisista oppilaista käy koulua ruotsinkielisessä kieliosastossa tai muissa kieliosastoissa (englanti, ranska, saksa) ja kouluissa. Kouluista saa lisätietoa Eurooppa-koulujen verkkosivulta, joilta löytyy myös linkit koulujen omille verkkosivuille.

Lapsilla ja nuorilla, joiden vanhemmat työskentelevät Euroopan Unionin virastoissa tai laitoksissa, EU-edustustoissa tai Eurooppa-kouluissa lähetettyinä työntekijöinä, on subjektiivinen oikeus hakeutua Eurooppa-kouluihin ja saada maksutonta opetusta (kategoria 1). Näitä oppilaita on valtaosa koulujen oppilaista.
Joidenkin huoltajien työnantajalla on erillinen sopimus Eurooppa-koulujen kanssa koulunkäynnistä aiheutuvien kustannusten maksamisesta (kategoria 2). Näiden oppilaiden osuus koko järjestelmässä on noin 5 prosenttia.

Edellä mainittujen lisäksi Eurooppa-kouluissa on lukukausimaksuja maksavia oppilaita (kategoria 3). Euroopan Unionin laajentumisen aiheuttaman kasvavan oppilaspaikkojen kysynnän ja Brysselin ja Luxemburgin koulujen tilaongelmien vuoksi näissä kouluissa on viime vuosina jouduttu harjoittamaan tiukkaa sisäänottopolitiikkaa. Brysselin kouluissa muita kuin maksuttomaan opetukseen oikeutettuja oppilaita onkin vain muutamia prosentteja, kun pienemmissä kouluissa osuus voi olla yli puolet.

Vuonna 2015 Eurooppa-kouluissa oli suomalaisia oppilaita yhteensä yli 600. Eniten Eurooppa-kouluissa on saksalaisia, ranskalaisia sekä brittejä, belgialaisia ja italialaisia oppilaita.

Eurooppa-koulujärjestelmään akkreditoidut koulut

2000-luvun alkupuolelta lähtien EU-jäsenvaltioiden on ollut mahdollista perustaa kouluja, joissa annetaan Eurooppa-koulujen opetussuunnitelman mukaista opetusta ja joissa voidaan suorittaa Eurooppalainen ylioppilastutkinto (European Baccalaureate). Tällä pyritään tukemaan perheiden liikkuvuutta erityisesti niiden maiden ja kaupunkien välillä, joissa sijaitsee EU-virastoja.

Ensimmäinen ns. akkreditoitu koulu perustettiin Italian Parmaan vuonna 2004. Helsingin eurooppalainen koulu aloitti toimintansa syksyllä 2008. Lisätietoa tällä hetkellä toiminnassa olevista akkreditoiduista kouluista sekä niiden yhteystiedot löytyvät Eurooppa-koulujen verkkosivuilta.