Suomi-koulut

Suomi-kouluissa annetaan opetusta suomea äidinkielenään tai toisena tai vieraana kielenä puhuville lapsille, joiden toinen tai molemmat vanhemmat ovat syntyperältään suomalaisia. Tarkoituksena on tukea lasten suomen kielen ja kulttuurin oppimista ja hankitun kielitaidon säilyttämistä. Opetusta annetaan keskimäärin kaksi tuntia viikossa, useimmiten lauantaisin. Opetushallitus välittää Suomi-koulujen ylläpitoon valtionavustuksia, joiden hausta ja raportoinnista vastaa Suomi-seura ry.

Suomi-koulujen toiminnan kehittyminen on melko vakaata. Oppilasmäärä kasvaa keskimäärin muutamalla oppilaalla vuosittain ja oli vajaat 4200 vuonna 2015; koulujen määrä on vakiintunut noin 135:en (Suomi-seura ry:n tilasto). Eniten kouluja on Saksassa, Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Uusia kouluja perustetaan kuitenkin enemmän muihin maanosiin. Uusimpia kouluja ovat vuonna 2014 perustetut Ammanin (Jordania), Sao Paulon (Brasilia) ja Suzhou’n (Kiina) Suomi-koulut sekä 2015 perustetut Addis Abeban (Etiopia), Hargeisan (Somalimaa) ja Kuala Lumpurin (Malesia) Suomi-koulut.

Kaikkien Suomi-koulujen työtä tukemaan tarkoitettu opetussuunnitelmasuositus valmistui keväällä 2015. Se on laatuaan ensimmäinen Suomi-koulujen yli 40-vuotisessa historiassa. Suositus valmisteltiin Opetushallituksen johdolla ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistuksen siivittämänä (oph.fi/ops2016). Suosituksen tueksi valmistui laaja tukiaineisto talvella 2016. Suositus ja tukiaineisto löytyvät Opetushallituksen sivuilta osoitteesta http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/perusopetus/suomi-koulut.

Opetussuunnitelma-aineistot ja runsaasti muuta ajankohtaista tietoa on saatavissa myös Suomi-koulujen tuki ry:n sivuilta.

Suomi-koulujen koulutuspäivät ovat aina tapahtuma

Suomi-koulujen opettajien perinteiset koulutuspäivät ovat Opetushallituksessa Helsingin Hakaniemessä vuosittain elokuun alussa. Vuoden 2016 päivien teema on "Tehtävä ulkomailla: Suomi-koulun opettajan osaaminen ja identiteetti. Mission Possible ". Ohjelmassa tarkastellaan Suomi-koulun opettajuutta eri näkökulmista tavoitteena tässä haastavassa tehtävässä työskentelevien ammatti-identiteetin tukeminen ja kirkastaminen. Kulttuuriosuudessa paneudutaan Lauri Viidan elämäntyöhön runoilijan syntymän 100-vuotisjuhlavuoden merkeissä. Koulutuspäivien yhteydessä järjestetään lisäksi Suomi-koulujen tuki ry:n vuosikokous. Koko ohjelma on luettavissa Suomi-seura ry:n sivulta.

Osallistujia päiville kertyy yleensä 80 - 90 henkeä eri puolilta maailmaa. Päivien ohjelma on osanottajille maksuton, mutta heidän tulee olla Suomi-koulujen opettajia tai hallintohenkilökuntaa.

Tiedustelut Suomi-Seurassa: Maarit Hyvärinen sähköposti maarit.hyvarinen(at)suomi-seura.fi puhelimitse +358(0)9 684 121 38 tai Opetushallituksessa opetusneuvos Paula Mattila, puh. +358 (0)40 348 7138, sähköposti paula.mattila(at)oph.fi

Suomi-koulujen valtionavustusten jakamistehtävän siirtyminen Suomi-Seura ry:lle

Suomi-kouluja ylläpitävien yhdistysten on mahdollista saada valtionavustusta toimintaansa. Valtionavustusten jakamistehtävä siirtyi vuonna 2009 Opetushallitukselta Suomi-seura ry:lle, jolle Opetushallitus osoittaa valtion talousarviossa Suomi-koulujen avustuksiin varatun summan vuosittain. Opetushallituksen tehtävänä on edelleen valvoa, että avustusten jakamisessa ja käytössä noudatetaan valtionavustuslakia. Valtionavustusta voi saada opettajien palkkoihin, tilavuokriin ja oppimateriaalihankintoihin. Lisäksi avustusta voi saada maakohtaisiin tai laajempiin Suomi-koulujen opetus- ja hallintohenkilöstön täydennyskoulutustilaisuuksiin.

Suomi-Seurassa valtionavustusta koskevia lisätietoja antaa Maarit Hyvärinen, etunimi.sukunimi(at)suomi-seura.fi.